ปตท.สผ. โชว์ Know How ลดก๊าซเรือนกระจกใน COP28

ปตท.สผ. โชว์ Know How ผ่านแนวคิด EP Net Zero 2050 ลดก๊าซเรือนกระจกด้วย CCS พร้อมอวด Smart Forest Solution บริหารจัดการพื้นที่สีเขียวใน COP28 

วันที่ 11 ธันวาคม 2566 นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 (COP 28) ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปตท.สผ.ได้นำเสนอเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 ผ่านแนวคิด EP Net Zero 2050 ด้วยการใช้เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CCS (Carbon Capture and Storage)

ทั้งยังโชว์ศักยภาพการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซมีเทน การนำเทคโนโลยี Smart Forest Solution มาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว ตลอดจนการพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศภายในบูท Thailand Pavilion ซึ่งจัดโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของไทย


นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้เข้าร่วมการประชุม Business & Philanthropy Climate Forum กับกว่า 500 ผู้นำองค์กรภาคธุรกิจและองค์กรด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม