ตรวจปั๊มน้ำมัน ปตท.-พีที-บางจาก-เชลล์ ย่านวิภาวดี หัวจ่ายตรงมาตรฐาน

วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม

วัฒนศักย์ ลงตรวจเยี่ยม ปั๊ม ปตท.-พีที-บางจาก-เชลล์ ย่านวิภาวดี ไม่พบหัวจ่ายน้ำมันเครื่องใดมีความคลาดเคลื่อน ปฏิบัติถูกต้องตามที่ได้มีการตกลงกัน ชี้หากประชาชนพบผิดกฎหมาย ไม่เป็นไปตามกฎหมาย จะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในบริเวณถนนวิภาวดี-รังสิต เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อตกลงกับผู้ประกอบการค้าน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน ที่จะร่วมกันตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันทุกเครื่องเป็นประจำทุกเดือน ให้มีความเที่ยงตรงและเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด พบว่าผู้ประกอบการค้าน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน

โดยไม่ว่าจะเป็น ปตท., พีที, บางจาก, เชลล์, หรือซัสโก้ ก็มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ และไม่พบหัวจ่ายน้ำมันเครื่องใดมีความคลาดเคลื่อน และผู้ประกอบการทุกรายก็ยืนยันว่าเข้มงวดเป็นพิเศษ เพราะความถูกต้องเที่ยงตรงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วก็ยึดถือมาโดยตลอด และผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นลูกค้าที่สุด

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้จากเครื่องหมายคำรับรองซึ่งจะมีการปิดผนึกทั้งในส่วนของตู้ด้านนอกและในส่วนของอุปกรณ์ภายในตู้ ซึ่งหากชุดผนึกนี้มีการแตกหักเสียหายก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบว่าปริมาณน้ำมันคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยมีเจตนาแก้ไขดัดแปลงหัวจ่ายให้เกิดความคลาดเคลื่อนก็จะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท

สำหรับการพิจารณาหลักเกณฑ์การตรวจรับรองและตรวจสอบความเที่ยงตรงนั้นก็จะมีการปรับอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดหรืออัตราความคลาดเคลื่อนให้แคบลงและเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบให้คำรับรองให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ซึ่งจะได้มีการประชุมคณะกรรมการชั่งตวงวัดเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวภายในสัปดาห์นี้

อย่างไรก็ตาม หากเห็นการกระทำผิด หรือมีข้อสงสัยว่ามีการแก้ไขดัดแปลงหัวจ่ายโดยมีเจตนาให้เติมน้ำมันแล้วไม่เต็มลิตร สามารถแจ้งทางสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 สำนักงานพาณิชย์ หรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่