“ชลธี นุ่มหนู” ขึ้นแท่นนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก

ชลธี นุ่มหนู

สมาคมทุเรียนไทย ร่วมยินดีมือปราบทุเรียนอ่อน ‘ชลธี นุ่มหนู’ อดีต  ผอ.สวพ. 6 คัมแบ็กขึ้นแท่นนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก ประกาศนโยบายแก้ปัญหาทุเรียนอ่อน-สวมสิทธิใบรับรอง GAP เดินหน้าปั้นกองทุนทุเรียนไทย

วันที่ 12 มกราคม 2567 นายกฤติเดช อยู่รอด เลขาธิการสมาคมทุเรียนไทย พร้อมคณะ ได้เข้าพบและแสดงความยินดีกับนายชลธี นุ่มหนู เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก

รายงานข่าวระบุว่า หลังคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 โยกย้ายนายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน วิชาการเกษตร) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จ.จันทบุรี (สวพ.6) กรมวิชาการเกษตร ไปเป็นผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน วิชาการเกษตร) กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ส่งผลให้นายชลธีได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ มีผล 1 ธันวาคม 2565

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 นายสุธี นุ่มหนู ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก หลังจากได้รับฉันทามติจากคณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย ภาคตะวันออกทั้ง 6 จังหวัด ให้ดำรงตำแหน่ง #นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก แทนนายกคนเก่าที่หมดวาระนั้น

“ผมขอขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้นำองค์กรของชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ดินแดนที่เป็นชัยภูมิของการผลิตทุเรียนที่ดีแห่งหนึ่งของโลก”

ภารกิจจากนี้ไปของสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกที่ต้องรวมพลังกันขับเคลื่อน คือการผลิตทุเรียนคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับอาชีพการทำสวนทุเรียนที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังอย่างภาคภูมิ

งานที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนเวลานี้คือ การแก้ปัญหาทุเรียนอ่อน การสวมสิทธิใบรับรอง GAP และผลักดันให้การส่งออกทุเรียนของภาคตะวันออกในฤดูกาลนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง ส่วนอีกงานที่ต้องทำควบคู่กันไป คือผลักดันให้มี #กองทุนทุเรียนไทย ที่จะเป็นหลักประกันความมั่นคงในอนาคตต่อไป

ในโอกาสนี้ผมจึงขอความร่วมมือมายังชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกทุกท่านให้ช่วยกันรักษาคุณภาพทุเรียน รักษาอาชีพนี้ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป


สำหรับประวัตินายสุธีนั้น เกิดวันที่ 4 เมษายน 2510 เป็นชาว จ.ตราด จบ ปวช.จากวิทยาลัยเกษตรกรรมจันทบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) เริ่มบรรจุรับราชการเจ้าหน้าที่การเกษตร 1 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2529 เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 สถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง จ.เชียงใหม่ จนเป็นผู้ที่ได้รับฉายา ‘มือปราบทุเรียนอ่อน’ แต่ได้ตัดสินใจลาออกจากราชการจบอายุการทำงาน 36 ปี และเหลืออายุราชการอีก 5 ปีจะเกษียณ