บีโอไอ ไม่ต่อบัตรส่งเสริมให้ไฮสปีดเทรน

นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

บีโอไอ มีมติไม่ต่อบัตรส่งเสริมให้ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ไฮสปีดเทรน) หลัง 2 หน่วยงานทั้ง EEC-ร.ฟ.ท. เห็นตรงกัน หากพร้อมสามารถยื่นขอส่งเสริมใหม่ได้ ด้าน “เอเชีย เอรา วัน” ยอมถอยด้วยไม่สามารถกรอกข้อมูลด้านการโยธาได้ ไม่ขอยื่นขยายรอบ 3 จนกว่าจะแก้ไขสัญญาเสร็จ

วันที่ 23 มกราคม 2567 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ไฮสปีดเทรน) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญขนาดใหญ่ของ Project List EEC ซึ่งโครงการได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากบอร์ดบีโอไอ เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 จากนั้นบีโอไอได้พยายามติดตามและเร่งรัดให้บริษัทดำเนินการตอบรับมติการส่งเสริม รวมทั้งการจัดส่งเอกสารและข้อมูล เพื่อขอออกบัตรส่งเสริมตามเวลาที่กำหนด

แต่ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ทำเรื่องขอขยายเวลาหลายครั้ง ทั้งการขยายเวลาตอบรับมติและการออกบัตรส่งเสริม โดยให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องรอผลสรุปการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.หรือ EEC) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ให้เรียบร้อยก่อน

เมื่อเดือนตุลาคม 2566 บีโอไอได้มีการประชุมร่วมกับ สกพอ. และ ร.ฟ.ท. ทั้งสองหน่วยงานให้ความเห็นว่า ไม่ควรขยายเวลาการยื่นเอกสารออกบัตรส่งเสริมไปอีก และควรเร่งรัดให้บริษัทดำเนินโครงการโดยเร็วที่สุด โดยหากบริษัทยื่นขอขยายเวลาการออกบัตรส่งเสริมอีกครั้ง บีโอไอจะมีหนังสือสอบถามความเห็นจากทั้งสองหน่วยงานอย่างเป็นทางการ ในฐานะเจ้าของโครงการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

ต่อมาในเดือนมกราคม 2567 บริษัทได้ทำเรื่องขอขยายเวลาออกบัตรส่งเสริม จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมกราคม 2567 ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 บีโอไอจึงได้ทำหนังสือสอบถามความเห็นจาก สกพอ. และ ร.ฟ.ท. ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเห็นว่า ความล่าช้าของโครงการจะส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งการแก้ไขสัญญาร่วมทุนฯ ไม่มีผลต่อการขอรับบัตรส่งเสริม จึงไม่ควรขยายเวลาออกไปอีก และควรเร่งรัดให้บริษัทส่งเอกสารเพื่อออกบัตรส่งเสริมโดยเร็ว

เมื่อพิจารณาเหตุผลและความเห็นของหน่วยงานเจ้าของโครงการแล้ว บีโอไอจึงได้พิจารณา “ไม่อนุมัติ” ให้บริษัทขยายเวลาการยื่นเอกสารขอออกบัตรส่งเสริม โดยได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เพื่อเร่งรัดให้ดำเนินการภายในวันที่ 22 มกราคม 2567 แต่ทราบว่าบริษัทได้ตัดสินใจไม่ยื่นเอกสารดังกล่าว ซึ่งจะมีผลทำให้มติการส่งเสริมการลงทุนแก่บริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด แต่บริษัทก็ยังคงมีสิทธิยื่นขอรับการส่งเสริมใหม่ได้เมื่อมีความพร้อม

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ทางบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด เครือ ซี.พี. เจ้าของโครงการได้ ยื่นขอขยายบัตรส่งเสริมจากบีโอไอแล้ว 2 ครั้ง เป็นเวลา 8 เดือนแล้ว ซึ่งทางบีโอไอให้ขอขยายได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 4 เดือน โดยบีโอไอแจ้งให้ทางบริษัทกรอกข้อมูลทางด้านการโยธาทั้งหมดให้ครบถ้วน เช่น ซื้อรถจำนวนกี่คัน ราคาเท่าไร ลงทุนเมื่อใด ใช้เงินลงทุนทั้งหมดเท่าไร แต่ด้วยโครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา จึงไม่สามารถกรอกรายละเอียดดังกล่าวได้

หากทาง บีโอไอไม่ต่อบัตรส่งเสริมให้ ก็จะปล่อยให้บัตรส่งเสริมหมดอายุไป และเมื่อการแก้ไขสัญญาเสร็จสิ้นจึงจะยื่นขอบีโอไอใหม่


ทั้งนี้ที่ผ่านมา โครงการไฮสปีดยังไม่มีการลงทุนที่เป็นงานใหม่จริง ๆ เป็นเพียงงานเตรียมถนน การปรับปรุงเรื่องต่าง ๆ ซึ่งตามสิทธิแล้วบีโอไอจะไม่นับว่าเป็นการลงทุนใหม่ เพราะไม่ได้มีการซื้อเครื่องจักรใหม่ ลงทุนใหม่ สรุปได้ว่าหากเป็นงานปรับปรุงบีโอไอจึงไม่นับว่านี่คือการลงทุนจริง