เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (9 ก.พ. 67) พบ 39 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

กทม.-สภาพอากาศ-ฝุ่น
ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (9 ก.พ. 67) ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเผยภาพรวมปริมาณ PM 2.5 พบ 39 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน แนะลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ 07.00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.น่าน จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แม่ฮ่องสอน จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท

จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.หนองคาย จ.เลย จ.อุดรธานี จ.หนองบัวลำภู จ.มุกดาหาร จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.อำนาจเจริญ จ.ชัยภูมิ จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 31.6-88.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 28.4-77.8 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 24.2-80.2 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18.3-45.4 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13.3-32.8 มคก./ลบ.ม.

ส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 17.6-37.2 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

สำหรับผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2567

พื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2567

ส่วน 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567

ภาคตะวันออก ดีอย่างต่อเนื่อง และภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง