“ธรรมนัส” รมว.เกษตรฯ ลุยพะเยา ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำ

ธรรมนัส พะเยา

“ธรรมนัส” รมว.เกษตรฯ ลุยพะเยา ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำน้ำญวน-อ่างเก็บน้ำห้วยต้นผึ้ง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน โดยมี นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน นายนพดล น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา นายคชาทัช กาสินธุ์พิลา ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวณ จังหวัดพะเยา ความจุเก็บกัก 36 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2522 เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ตั้งแต่บ้านใหม่ร่มเย็นจนถึงบ้านร่องส้าน เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ของประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้ไม่ขาดแคลน

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางต่อไปยัง ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต้นผึ้ง และแหล่งน้ำอื่น ๆ ในอำเภอเมืองพะเยา


โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต้นผึ้ง ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา ความจุเก็บกัก 225,160 ลูกบาศก์เมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่พื้นที่ 2 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองพะเยา และพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประมาณ 400 ไร่ ช่วยบรรเทาอุทกภัยได้อีกทางหนึ่งด้วย