เปิดสาเหตุ แม่ฮ่องสอน ครองอับดับ 1 ค่าฝุ่น PM 2.5 ไฟป่าวอด 2.5 แสนไร่

PM 2.5

GISTDA เผย PM 2.5 14 จังหวัด เหนือ-อีสาน ค่าฝุ่นสูงมีผลกระทบต่อสุขภาพ จุดความร้อนไทยขยับขึ้นพบ 1,864 จุด พบมากสุดในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 882 จุด แม่ฮ่องสอนค่าฝุ่นยังครองอับดับ 1 ค่าฝุ่น เปิดสาเหตุไฟป่า แม่ฮ่องสอน เสียหายแล้วกว่า 251,037 ไร่

วันที่ 31 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมง ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2567 พบ 14 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดง ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ ได้แก่

แม่ฮ่องสอน 173.6 ไมโครกรัม เชียงใหม่ 153.1 ไมโครกรัม เชียงราย 152.2 ไมโครกรัม ลำพูน 140.8 ไมโครกรัม พะเยา 138.6 ไมโครกรัม ลำปาง 128.9 ไมโครกรัม น่าน 125.5 ไมโครกรัม แพร่ 118.9 ไมโครกรัม อุตรดิตถ์ 105.8 ไมโครกรัม ตาก 103.4 ไมโครกรัม สุโขทัย 101.4 ไมโครกรัม กำแพงเพชร 88.1 ไมโครกรัม เลย 85.9 ไมโครกรัม บึงกาฬ 75.9 ไมโครกรัม

ในขณะที่อีก 20 จังหวัดมีค่าเกินมาตรฐานในระดับสีส้ม ที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ ส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ประชาชนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเช้าวันนี้พบว่าทุกเขตพื้นที่คุณภาพอากาศดีมาก

พร้อมกันนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,864 จุด ข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 882 จุด

ตามด้วยพื้นที่ป่าสงวน 595 จุด พื้นที่เกษตร 215 จุด แหล่งชุมชนและอื่นๆ 83 จุด พื้นที่ สปก. 79 จุด รวมถึงพื้นที่ริมทางหลวง 10 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด คือ #แม่ฮ่องสอน 298 จุด

ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนต่อเนื่อง โดยสูงสุดวานนี้ยังคงเป็นเมียนมา 5,296 จุด ตามด้วยลาว 3,047 จุด ไทย 1,864 จุด กัมพูชา 377 จุด เวียดนาม 201 จุด และมาเลเชีย 49 จุด

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าที่มีความรุนแรงในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นอีก 2 พื้นที่ที่พบว่ามีจุดความร้อนติดอันดับต้นๆ ของประเทศในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา

ล่าสุดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-8 ของวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 10.48 น. แสดงพื้นที่เผาไหม้ที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ของอำเภอ แม่ลาน้อย แม่สะเรียง สบเมย ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งพบพื้นที่ความเสียหายทั้งสิ้น 251,037 ไร่

และในพื้นที่ของอำเภอ แม่แจ่ม จอมทอง ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความเสียหายทั้งสิ้น 203,573 ไร่ โดยรวมพื้นที่ความเสียหายทั้งหมด 454,610 ไร่ สำหรับสาเหตุการเกิดไฟป่ายังคงมาจากการจุดไฟเผาเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ รวมถึงการเผาพื้นที่เกษตรก่อนเตรียมการเพาะปลูก และการเผาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตาม วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่