เปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้น เบาด์แอนด์บียอนด์ บริษัทเจ้าของกากแคดเมียม

เปิดรายชื่อผู้ถือหุ้น “เบาด์ แอนด์ บียอนด์” โรงงานผู้ก่อกำเนิด ต้นตอกากแคดเมียม 15,000 ตัน พบ “กระทรวงการคลัง” ถือหุ้นอยู่ลำดับที่ 3 แบงก์กรุงเทพ อยู่ลำดับที่ 11

วันที่ 11 เมษายน 2567 รายงานข่าวระบุว่า จากการตรวจสอบเว็ปไซต์ของ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยข้อมูล (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567) ให้เห็นถึงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โดยอันดับ 1 คือ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์จำกัด (มหาชน) จำนวน 62,999,800 หุ้น หรือ 21.7%

อันดับ 2 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) จำนวน 50,000,000 หุ้น หรือ 17.24%

อันดับ 3 กระทรวงการคลัง จำนวน 31,200,000 หุ้น หรือ 10,76%

Advertisment

ทั้งนี้ยังมี ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 11 จำนวน 3,301,070 หุ้น หรือ 1.14%

สำหรับผลประกอบการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 13,615.41 ล้านบาท มีรายได้รวม 2,996.65 ล้านบาท กำไรสุทธิ 158.17 ล้านบาท