เบาด์แอนด์บียอนด์ ร่อนจดหมายแจงต้นตอ เหตุกากแคดเมียมหลุดว่อนเมือง

เบาด์แอนด์บียอนด์ ร่อนจดหมายแจงต้นตอเหตุ “กากแคดเมียม” หลุดว่อนเมือง

“เบาด์ แอนด์ บียอนด์” ต้นตอขุดกากแคดเมียม 15,000 ตัน จากจังหวัดตากไปสมุทรสาคร แจงเป็นแค่คู่สัญญากับ “เจ แอนด์ บี แมททอล” ไม่มีความสัมพันธ์กันด้านอื่น พร้อมจับมือรัฐแก้ปัญหานี้

วันที่ 11 เมษายน 2567 รายงานข่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือเลขที่ BEYOND/BKK-BS046/2567 แจ้งไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งลงนามโดยนางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการ

และในหนังสือได้ระบุว่า ตามที่บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีจดหมายเลขที่ BEYOND/BKK-BS046/2567 เรื่องชี้แจงกระแสข่าวเกี่ยวกับการขนย้าย และจัดเก็บกากแคดเมียมของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2567 เพื่อชี้แจงว่าบริษัทเป็นเพียงคู่สัญญากับบริษัท เจ แอนด์ บี แมททอล จำกัด ตามสัญญาซื้อขายกากแคดเมียม ฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น และบริษัทไม่ได้มีส่วนร่วมกับการประกอบกิจการของเจ แอนด์ บีฯแต่อย่างใดนั้น

บริษัทตระหนักถึงความกังวลของสาธารณชนเกี่ยวกับเหตุการณ์การขนย้ายและจัดเก็บกากแคดเมียมที่เกิดขึ้น และบริษัทจึงมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมยุติหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อคลายความกังวลของสาธารณชน

อนึ่ง บริษัทจะจัดให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายกากแคดเมียมดังกล่าว ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการยุติหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม บริษัทจะเรียนให้ทราบต่อไป

Advertisment

ทั้งนี้ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ หรือเดิมคือบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเคยเป็นผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่และโรงถลุงแร่สังกะสีที่ จ.ตาก คือต้นกำเนิดของกากแร่แคดเมียม 15,000 ตัน ที่ขุดเอากากเหลือจากกระบวนการผลิตที่ถูกบำบัด/กำจัดด้วยการฝังกลบอยู่ใต้ดินบนพื้นที่ของบริษัท ใน ต. หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก ขึ้นมานำส่งให้บริษัท เจ แอนด์ บีฯ ที่ จ.สมุทรสาคร

ดังนั้น บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด จึงคือผู้ก่อกำเนิด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 ซึ่งมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องการขนส่งและการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้ว แม้เมื่อมีการนำออกนอกโรงงาน

เบาด์แอนด์บียอนด์ ร่อนจดหมายแจงต้นตอเหตุ “กากแคดเมียม” หลุดว่อนเมือง

 

Advertisment