ไฟพีก เม.ย. ทุบสถิติต่อเนื่อง ล่าสุด 35,830 เมกะวัตต์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ค่าไฟ

เดือนเมษายนร้อนแรงไม่หยุดพีกซ้ำ 6 ครั้ง ล่าสุดไฟพีกพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 35,830 เมกะวัตต์ ทำลายสถิติเดิมยับ

วันที่ 24 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 20.58 น. ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (ไฟพีก) ในระบบทั้ง 3 การไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) มีค่าเท่ากับ 35,830 เมกะวัตต์ ซึ่งทำลายสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระบบ (System Peak) ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 21.41 น. มีค่าเท่ากับ 34,826.5 เมกะวัตต์

ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากสภาพอากาศที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35-38 องศาเซลเซียส และพฤติกรรมการใช้ไฟในเวลากลางคืน ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นมา ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (ไฟพีก) ของระบบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำลายสถิติไฟพีกเดิมเดือนมีนาคมร่วม 6 ครั้ง

  • ครั้งแรก วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 21.00 น. มีค่าเท่ากับ 33,340.1 เมกะวัตต์
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 20.51 น. มีค่าเท่ากับ 33,827.1 เมกะวัตต์
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 21.00 น. มีค่าเท่ากับ 34,196.5 เมกะวัตต์
  • ครั้งที่ 4 วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 22.22 น. มีค่าเท่ากับ 34,277.4 เมกะวัตต์
  • ครั้งที่ 5 วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 20.54 น. มีค่าเท่ากับ 34,656.4 เมกะวัตต์
  • ครั้งที่ 6 วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 20.58 น. มีค่าเท่ากับ 35,830 เมกะวัตต์

โดยไฟพีกครั้งแรกของปี 2567 ที่เกิน 30,000 เมกะวัตต์ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.26 น. มีค่าเท่ากับ 30,849.90 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมมา 1,997.90 เมกะวัตต์ และครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 19.47 น. มีค่าเท่ากับ 32,704 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากไฟพีกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ประมาณ 1,854 เมกะวัตต์ ขณะที่

ทั้งนี้ จากประมาณการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานชาติ (สนพ.) คาดว่าค่าไฟพีกสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 35,000-36,000 เมกะวัตต์ รวมถึงประเมินว่าปี 2567 จะมีแนวโน้มการใช้ไฟอยู่ที่ 210,170 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (GWh) หรือเพิ่มขึ้น 3.1% จากปี 2566

Advertisment