เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (18 พ.ค. 2567 ) เกินค่ามาตรฐาน 3 จังหวัด

PM 2.5

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 วันที่ 18 พ.ค. 2567 เกินค่ามาตรฐาน 3 จังหวัด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.น่าน และ จ. สระบุรี

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 12.0 – 47.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.4 – 32.2 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.5 – 39.3 มคก./ลบ.ม.

Advertisment

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7.9 – 20.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7.2 – 14.1 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 8.4 – 28.8 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

Advertisment

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

พร้อมกันนี้ได้จัดทำผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. – 25 พ.ค. 2567 ดังนี้

พื้นที่กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2567

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2567

ภาคตะวันออก ดีอย่างต่อเนื่องและยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ และภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง