เฉลย วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง ทุน 2 ล้าน ชนะประมูลข้าวเกือบ 300 ล้าน เป็นนอมินีใคร

rice111

วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง ผู้ชนะประมูลข้าว 10 ปี ทุนจดทะเบียน 2 ล้านประมูลข้าวเกือบ 300 ล้าน

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 แหล่งข่าวจากวงการข้าวเปิดเผยว่า มีการตั้งข้อสังเกตถึงบริษัทผู้ชนะการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลที่เก็บมากว่า 10 ปี ปริมาณรวม 15,000 ตัน ด้วยราคาเสนอซื้อสูงสุด 19,070 บาทต่อตัน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 วัดแท้จริงแล้วบริษัทนี้เป็นใคร

เพราะหากพิจารณาจาก หนังสือบริคณห์สนธิและทุนจดทะเบียน ก็จะพบว่ามีทุนจดทะเบียนประมาณ 2 ล้านบาท แต่มีศักยภาพในการยื่นประมูลข้าวสารที่มีมูลค่าเกือบ 300 ล้านบาท

ปรากฏข้อมูลว่า บริษัทดังกล่าวอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร ใช้ที่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 999 หมู่ 8 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120 ซึ่งเป็นที่อยู่เดียวกับบริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซึ่งเป็นมือเก่าในวงการโรงสีข้าวเช่นกัน

แต่ในภายหลังบริษัทดังกล่าวได้มีการขยายธุรกิจไปทำธุรกิจส่งออกมันเส้นจนกลายเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีความสามารถในการซื้อขายมันเส้นกับรัฐบาลจีน โดยได้เคยเข้าร่วมลงนาม MOU ซื้อขายมันเส้นครั้งที่นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน เดินทางเยือนจีน เมื่อเดือนตุลาคม 2566 ปริมาณ 500,000 ตัน

Advertisment

สำหรับ บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด ประกอบธุรกิจโรงสีข้าว ตั้งอยู่ที่ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 1,000 ตันต่อวัน พื้นที่โรงงานตั้งอยู่ บริเวณที่มีการเพาะปลูกข้าวจำนวนมาก ครอบคลุมแหล่งวัตถุดิบทั้งในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร

และยังมีบริษัท โรงสี ทีเอสพี จำกัด ประกอบธุรกิจโรงสีข้าว ตั้งอยู่ที่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิต 1,200 ตันต่อวัน รองรับปริมาณข้าวเปลือกจากเกษตรกรจากจังหวัดพิษณุโลก แพร่ อุตรดิดต์ น่าน และสุโขทัย

แหล่งข่าวกล่าวว่า การชนะประมูลของบริษัทไม่ได้มีความผิดปกติ และข้าวที่ชนะการประมูลครั้งนี้คาดว่าจะมีการนำส่งออกไปยังตลาดแอฟริกา ไม่ใช่ตลาดจีน

Advertisment