“อภิรดี” เผย 5 เดือนค้าชายแดนไทยโต 6.4% ชี้เพื่อนบ้านชอบสินค้า-บริการของไทย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ช่วง 5 เดือนแรกปี 2560 การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และมาเลเซีย มีมูลค่า 445,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% ขณะที่การค้าผ่านแดนไทยไปยังจีนตอนใต้เวียดนาม และสิงคโปร์ มีมูลค่า 83,963 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.4% หากรวมการค้าชายแดนและผ่านแดน จะมีมูลค่าทั้งสิ้น 529,504 ล้านบาท ขยายตัว 6.4% เกินดุลการค้า 122,126 ล้านบาท

ทั้งนี้ การขยายตัวของการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เป็นผลมาจากการที่สินค้าและบริการของไทยเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความเชื่อมั่นเรื่องมาตรฐานจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการขยายฐานการลงทุนและใช้แรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดชายแดน เช่น มุกดาหาร ตาก สระแก้ว และอีกหลายๆ จังหวัดมีการเติบโตและขยายตัวอย่างชัดเจน เห็นได้จากธุรกิจค้าปลีกมีการเปิดสาขาในเมืองชายแดน และธุรกิจบริการ เช่น โรงพยาบาล โรงแรม มีการเข้ามาใช้บริการจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น การเดินทางเข้าออกที่สะดวก ทำให้เกิดการท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อสินค้า ถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในด้านการส่งออก – นำเข้า และการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่เน้นการเติบโตไปด้วยกัน (Stronger together)ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดให้มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและภูมิภาค ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะการพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งที่ต้องผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ปัจจุบันอาเซียนเป็นตลาดการค้าหลักที่สำคัญของไทย ซึ่งปี 2559 ไทยมีการค้ากับอาเซียนรวม 3.21 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 22% ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับโลก และปีนี้น่าจะขยายตัว 5-7% ด้วยเหตุนี้ ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม มีบทบาทที่สำคัญต่อยุทธศาสตร์การเข้าสู่อาเซียนของไทย ทั้งในฐานะคู่ค้า และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ


“การที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณจุดศูนย์กลางของอาเซียนและมีเขตแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ จึงทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าในอาเซียน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงที่มีขนาดประชากรประมาณ 600 ล้านคน และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในเอเชียทั้งจีนและอินเดีย ทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นภูมิภาคที่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ ความเชื่อมโยงกันภายในภูมิภาคอาเซียนจึงก่อให้เกิดการค้าการลงทุนภายในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน” นางอภิรดี กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ