ชงกพช.ไฟเขียว 3 เรื่อง ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน เขย่าพีดีพีเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน-บี10-กองทุนน้ำมัน

ชงกพช.ไฟเขียว 3 เรื่อง ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน เขย่าพีดีพีเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน-บี10-กองทุนน้ำมัน

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่ 11 กันยายนนี้ เบื้องต้นกระทรวงพลังงงานจะเสนอให้ กพช.พิจารณาหลักการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชุน โดยจะกำหนดรูปแบบการส่งเสริม โรงไฟฟ้าชุมชน ที่มุ่งเน้นให้เกิด 1 ชุมชน 1 พลังงานทางเลือก โดยใช้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาสนับสนุน ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนโครงการภายใต้กองทุนฯ ประจำปี 2563 ใหม่ เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก และอาจเสนอให้มีการปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2018) เพื่อให้มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น 30% ของพลังงานทั้งหมด

พร้อมกันนี้จะเสนอการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 ทดแทนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (บี7) ให้ขยายส่วนต่างราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลฯ บี10 ให้ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลฯ (บี7) ที่ 2 บาทต่อลิตร และลดส่วนต่างราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลฯ บี20 ให้ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลฯ (บี7) ที่ 3 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และเห็นชอบตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ให้บังคับใช้น้ำมันดีเซลฯ บี10 เป็นน้ำมันดีเซลฯ เกรดพื้นฐาน โดยให้น้ำมันดีเซลฯ (บี7) และน้ำมันดีเซลฯ B20 เป็นทางเลือก

รวมถึงการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใต้ พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 กรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในช่วงเปลี่ยนผ่าน จากสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (สบพน.) เป็น สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และเพื่อให้การรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ความเหมาะสมและต่อเนื่องรวมถึง ประเด็นแนวทางการบริหารจัดการการนำเข้า LNG ของ กฟผ.


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ