“การบินไทย” ประกาศให้พนักงานสมัครใจหยุดงานไม่รับเงินเดือนถึง 30 มิ.ย.63

ศาลล้มละลายกลางรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ บมจ.การบินไทย นัดไต่สวน 17 ส.ค. 2563

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีประกาศเรื่องการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนด้วยความสมัครใจ

โดยระบุว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่แพร่กระจายทั่วโลก ทำให้หลายประเทศออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอยางเข้มงวด รวมถึงการห้ามขนส่งผู้โดยสารจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด ห้ามเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาด ทำให้ปริมาณผู้โดยสารใช้บริการของบริษัท จนทำให้บริษัทตกอยู่ในสภาวะวิกฤตบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายทุกประเภทให้ได้ในภาพรวมอย่างน้อยร้อยละ 30 ดังนั้นเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของบริษัทในภาวะวิกฤต จึงจัดโครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนด้วยความสมัครใจ โดยขอความร่วมมือจากพนักงานเข้าร่วมโครงการ

สำหรับช่วงระยะในการลา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2563 พนักงานสามารถสมัครใจลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนอย่างน้อย 8 วันทำงานขึ้นไปในแต่ละเดือน โดยไม่จำกัดจำนวนวันที่หยุดต่อเนื่องและจำนวนครั้งในการลาหยุด สำหรับนักบิน ลูกเรือและพนักงานที่ทำงานเป็นผลัด ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ