เริ่มแล้ว! สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ระดมความเห็นนักธุรกิจกว่าพันรายฟื้นเศรษฐกิจ

สนั่น อังอุบลกุล
สนั่น อังอุบลกุล

เริ่มแล้ว! สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ รับฟังความคิดเห็น-ข้อเสนอจากหอการค้าฯกว่า 1 พันราย เดินหน้า “Connect the Dots DESIGN THE FUTURE รวมพลัง สร้างสรรค์ อนาคต”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าทั่วประเทศและเครือข่าย จัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Connect the Dots: Design the Future รวมพลัง…สร้างสรรค์อนาคต” โดยจะเป็นการรวมพลังกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้า และมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน

พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยกันออกแบบภาพอนาคตของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเคร่งครัด โดยได้มีการหารือกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อให้เป็นงานตัวอย่าง หลังการผ่อนคลายการเปิดประเทศ

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมแล้วกว่า 1,000 ราย ประกอบด้วย คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และทูตพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์

นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าฟังการบรรยายของรัฐมนตรีท่านต่าง ๆ สดไปพร้อมกัน ผ่าน facebook live ได้ที่ เพจ Thaichamber

การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีหลายท่านมาร่วมปาฐกถาพิเศษ อาทิ การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนท่ามกลางความท้าทาย (BCG และพลังงาน) โดยรองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ การเชื่อมโยงธุรกิจไทยกับต่างประเทศด้วยแนวทางการค้ายุคใหม่ จากรองนายกฯ จุรินทร์ ประเทศไทยกับการฟื้นตัวหลังโควิด-19 โดย รมว.คลัง เป็นต้น

ซึ่งทุกหัวข้อในการสัมมนา ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้ทราบ Highlight ที่สำคัญ ๆ รวมไปถึงการ Design The Future ที่จะเป็นการออกแบบอนาคตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย

“หอการค้าไทยคาดหวังว่าผลที่ได้จากการสัมมนานี้ จะเป็นแรงที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นตัวจุดประกายให้กับทุกภาคส่วนได้มีส่วนในการสร้างความร่วมมือให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ทั้งในด้านสินค้าและการบริการ เกิดการกระจายรายได้ และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นในทุกจังหวัด ได้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ จะเห็นว่าการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมากขึ้นเป็นลำดับ”

อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายและโอกาสอีกมากที่รอเราอยู่ในปีหน้า เนื่องจากบริบทของโลกหลายอย่างได้เปลี่ยนไปจากเดิม อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี แนวโน้มของโลกที่ให้ความสำคัญกับ BCG (Bio Circular Green) ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีโอกาสที่สำคัญ เช่น การเป็นเจ้าภาพเอเปคในปีหน้า

Advertisement

การเชื่อมรถไฟลาว-จีน ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายการค้าไปสู่ระดับสากลได้มากขึ้น ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ “ต้องร่วมมือกัน” เพื่อให้เกิดความพร้อม สำหรับโอกาสที่กำลังจะกลับมา” นายสนั่นกล่าว

การประชุมในครั้งนี้ จะมีการระดมสมองและจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยรวบรวมเป็นสมุดปกขาว เสนอให้กับนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่งท่านนายกฯ จะมารับสมุดปกขาวด้วยตนเองในวันพรุ่งนี้ (21 พ.ย.) พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “จับมือ รวมใจ พาไทยรอดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป

ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ
ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ

ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดงานประชุมหอการค้าครั้งที่ 39 เดิมมีกำหนดจะจัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้ต้องปรับเปลี่ยนมาจัดที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในรูปแบบไฮบริด เพื่อดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากนั้นในปี 2565 จึงจะไปจัดประชุมหอการค้าครั้งต่อไปที่อุบลราชธานี