“มงคล สุขเจริญคณา” รั้งเก้าอี้ประธานสมาคมประมง 3 สมัย

“มงคล สุขเจริญคณา” กลับมาแก้เกมประมง เป็นสมัยที่ 3 พร้อมรับไม้ต่อตำแหน่งประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย จากนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ที่หมดวาระ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า วันนี้ (24 ก.พ.) สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 22 จังหวัด ได้มีการเลือกตั้งประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการชุดใหม่ทั้งหมด ประจำปี  2565-2567 (2 ปี) ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ต่อจากคณะทำงานนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ที่หมดวาระ

โดยผลการเลือกตั้ง ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม เป็นประธาน นับเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 3 จากก่อนหน้านี้ที่เคยดำรงตำแหน่งประธานช่วงปี 2561 ทั้งนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้นายมงคลได้นำข้อเสนอข้อเรียกร้องสำคัญของชาวประมงไปยังรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาการทำประมงพาณิชย์

อาทิ 1.ขอวันทำการประมงเพิ่ม 2.ขอให้เร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการนำเรือออกนอกระบบที่พัฒนาได้รับปากไปแล้ว โดยขอให้ใช้งบฯกลางโยกงบฯทำปะการังเทียมของหน่วยงานมาซื้อเรือ 3.การยื่นขออนุญาตการทำประมงพาณิชย์รอบใหม่ ขอกรมประมงอย่าเพิ่มเงื่อนไขนอกเหนือจากรอบปีก่อนเพราะไม่สามารถปฏิบัติได้ทัน 4.เขตประมงชายฝั่งยังไม่มีการออกประกาศ


5.ปัญหาเรือประมงเวียดนามเข้ามาลักลอบทำการประมงในเขตประเทศไทยโดยเฉพาะที่เกาะกะ 6.การแก้ไขปัญหาให้ดูที่เจตนา ที่สำคัญคือการออกกฎหมายต่าง ๆ ของกรมประมง และภาครัฐมีการใช้กฎหมายและโทษปรับที่รุนเเรง โดยพบมีการให้ข้อมูลผิด ๆ กับทางผู้มีอำนาจ ทำให้ประเทศชาติเสียหายอย่างมาก และขอความคืบหน้าการขอใช้ ม.83 แห่งพระราชบัญญัติการประมง 2558 ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน