ปรับสิทธิบีโอไอหนุนสมาร์ทซิตี้ กนอ.นำร่อง MOU ร่วมรัฐวิสาหกิจเกาหลี

smartpark

 

การนิคมอุตสาหกรรม ถก BOI จ่อทำมาตรการให้สิทธิประโยชน์ใหม่กับนักลงทุนต่างชาติ หลังจัดโซนนิ่งให้แต่ละประเทศเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ ภายใต้เกณฑ์การเป็น Smart ทุกด้าน นำร่องนิคมเกาหลีเตรียม MOU รัฐวิสาหกิจ ตั้ง Smart Industrial Estate ในพื้นที่ EEC ด้านนิคม RIL-WHA พร้อมโดดร่วม

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า นโยบายของ กนอ. ตามแผนงานปี 2565 ได้กำหนดการทำ Smart Industry Estate ขึ้นมา ซึ่งเป็นการนำแนวคิด Facility 4.0 และ Smart Eco มาปรับใช้ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมให้นิคมอุตสาหกรรมมีการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมด หรือบางส่วน (zoning) ของนิคมอุตสาหกรรม เป็น SMART Industrial Estate (SMART IE) หรือ Smart Industrial Zone (SMART IZ)

แนวคิดดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรม ในการสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 และรองรับการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (new S-curve) ที่มีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอุตสาหกรรมกลุ่มดังกล่าวต้องการการสนับสนุนในด้านดิจิทัลมากขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กนอ.ได้หารือกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของเกาหลี Korea Land and Housing Corporation ถึงความร่วมมือในการจัดตั้ง Smart Industrial Estate ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งถือว่าจะเป็นโครงการนำร่อง Pilot Project ที่สำคัญ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทำ MOU ร่วมกัน

ทั้งยังได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ SMART IE หรือ Smart Industrial Zone และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งหามาตรการส่งเสริมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการอยู่เดิม ขึ้นเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ได้เร่งการหารือให้เร็วที่สุด เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 และการมุ่งสู่การลด CO2

ล่าสุดนิคมอุตสาหกรรมที่ให้ความสนใจในการขับเคลื่อนเป็น SMART Industrial Estate อาทิ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล นิคมอุตสาหกรรมในเครือของ WHA เป็นต้น

ส่วนความคืบหน้าการดำเนินงาน Smart Industrial Estate และ Smart Industrial Zone ณ ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมที่มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม คือ 1.นิคมอุตสาหกรรม Smart Park ซึ่งเป็นนิคมที่ กนอ.ดำเนินการเอง พื้นที่รวม 1,383.76 ไร่ มูลค่าการลงทุน 2,370 ล้านบาท อยู่ใน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม Smart Park ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2565 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

2.นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ โดยมีแผนดำเนินการโครงการเมืองอัจฉริยะ AMATA SMART CITY คือ โครงการ Amata Taipei Smart City โดยโครงการนี้เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิโนเทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซันเเทนท์ จำกัด ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมืองอัจฉริยะ AMATA SMART CITY ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พื้นที่อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการพัฒนาแบบผสมผสาน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ 2

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้จัดพิธีเปิดหน้าดินและวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565 และยังมีโครงการ Sabai District เป็นความร่วมมือ (MOU) กับเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงโครงการอมตะ-หนานจิง สมาร์ทซิตี้ ที่ร่วมมือ (MOU) กับเมืองหนานจิง ประเทศจีน

Advertisement

“ในส่วนของอมตะฯเองเขามีแผนที่จะจัดทำโซนนิ่งให้กับลูกเขาแต่ละประเทศของเขาอยู่แล้ว เราในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและควบคุม จึงได้กำหนดเรื่องของการเอา Smart เข้ามาเป็นแนวทางให้เขาทำตาม เช่น เขามีพื้นที่ 4,000 ไร่ ก็แบ่งมาทำเป็นโซนให้เป็นนิคมไทเป 1,000 ไร่ จากนั้นเราก็เอาสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ไปให้ ซึ่งต่อไปนี้ทุกนิคมที่ตั้งใหม่จะต้องเป็น Smart โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อม ส่วนนิคมเก่าใครอยากได้สิทธิประโยชน์เพิ่มก็ต้องปรับให้ได้ตามเกณฑ์ Smart ของเรา”