พาณิชย์ เตรียมชงกนศ. – ครม. เห็นชอบกรอบ FTA อาเซียน เอฟตา

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม
อรมน ทรัพย์ทวีธรรม

‘พาณิชย์’ เตรียมชงกนศ. – ครม. เห็นชอบกรอบเจรจาอัพเกรด FTA อาเซียนและคู่ค้าสำคัญ พร้อมการเปิดทางเจรจา FTA ไทย-เอฟตา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดประชุมหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อรับฟังความเห็นต่อการจัดทำกรอบการเจรจาเพื่อทบทวนหรือยกระดับความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของอาเซียน และของอาเซียนกับคู่ค้าสำคัญ

ซึ่งสืบเนื่องจากที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมีมติเห็นชอบให้อาเซียนเริ่มการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี 2553 และทบทวน FTA ที่อาเซียนทำกับคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ จีน อินเดีย เกาหลีใต้ และออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี 2548-2553 ให้ทันสมัย รองรับประเด็นการค้าใหม่ๆ และรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนไป อาทิ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต

ที่ประชุมได้ข้อสรุปการจัดทำกรอบการเจรจาของไทยเพื่อทบทวน FTA ของอาเซียนและคู่ค้าสำคัญแล้ว โดยกรมฯ จะนำผลสรุปดังกล่าว เสนอนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบต่อไป เพื่อให้คณะเจรจาของไทยจะได้ใช้เป็นท่าทีการเจรจายกระดับ FTA ของอาเซียนและคู่ค้าสำคัญการทบทวน FTA ของอาเซียนและคู่เจรจา จะเป็นโอกาสให้ไทยได้หารือกับประเทศคู่ค้าสำคัญเพื่อให้เปิดตลาด ลดและยกเว้นภาษีศุลกากรเพิ่มเติมในรายการสินค้าและบริการที่ไทยมีศักยภาพ เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศคู่ค้ายังไม่ได้ยกเลิกการเก็บภาษีจากไทย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่มีอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ FTA ที่ไทยทำกับอาเซียนและคู่เจรจามีผลบังคับใช้ พบว่า มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในปี 2564 เพิ่มขึ้น 94% นับจากบังคับใช้ ในปี 2553 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับจีนเพิ่มขึ้น 580% นับตั้งแต่ FTA อาเซียน-จีน บังคับใช้ในปี 2548 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 92% นับตั้งแต่ FTA อาเซียน-เกาหลีใต้ บังคับใช้ในปี 2553 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอินเดียเพิ่มขึ้น 202% นับตั้งแต่ FTA อาเซียน-อินเดีย บังคับใช้ในปี 2553 และมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 51% นับตั้งแต่ FTA มีผลบังคับใช้ในปี 2553

นางอรมน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความเห็นต่อการจัดทำกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (เอฟตา)การประชุมครั้งนี้ ได้ข้อสรุปกรอบการเจรจา FTA ไทย – เอฟตา โดยกรมฯ จะนำกรอบดังกล่าว เสนอนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติต่อไป ทั้งนี้ หาก ครม.เห็นชอบ กรมฯ จะประสานแจ้งฝ่ายเอฟตาทราบ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเจรจาจัดทำ FTA ไทย-เอฟตา ต่อไป

สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (เอฟตา) ประกอบด้วย สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ การค้าระหว่างไทยกับเอฟตา ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2560-2564) มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 10,010 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปเอฟตา มูลค่า 4,540 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากเอฟตา มูลค่า 5,470 ล้านเหรียญสหรัฐ


สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ อัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกาและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และเครื่องสำอาง ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ นาฬิกาและส่วนประกอบ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค และผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ