พาณิชย์ผนึกกำลังดูแลงานศิลปหัตถกรรมไทย ป้องกันการเลียนแบบ

ศิลปหัตถกรรม

“สินิตย์” มอบสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ผนึกกำลังกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดูแลงานศิลปหัตถกรรมไทย ให้ได้รับการคุ้มครองและป้องกันการลอกเลียนแบบ เหตุเป็นงานที่เป็นอัตลักษณ์ บางชิ้นงานมีหนึ่งเดียวในโลก SACIT เตรียมลงพื้นที่ 4 ภาคลุยให้ความรู้ทันที แผนต่อไปดันขึ้นทะเบียน GI ด้วย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT ประสานความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลังในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในงานศิลปหัตถกรรมไทย ซึ่งเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือชุมชน ให้ได้รับการคุ้มครอง และป้องกันการลอกเลียนแบบงานศิลปหัตถกรรมของไทย เพื่อดูแลผู้ประกอบการท้องถิ่น และสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้ได้เพิ่มขึ้น

สินิตย์ เลิศไกร
สินิตย์ เลิศไกร

“งานศิลปหัตถกรรมของไทยเป็นงานที่มีการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ หรือนำนวัตกรรมมาผสมผสานให้ชิ้นงานมีเอกลักษณ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตล้วนสร้างสรรค์มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเป็นการสืบทอดต่อกันมาในแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้ในบางชิ้นงานมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก จึงถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางปัญญาที่จะต้องได้รับปกป้องคุ้มครอง และยังเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น พร้อมกับการปกป้องคุ้มครอง” นายสินิตย์กล่าว

               

นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวว่า SACIT จะร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการลงพื้นที่ 4 ภูมิภาค เพื่อไปเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการชุมชน หรือชาวบ้าน ที่พัฒนางานหรือผลิตงานด้านศิลปหัตถกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปหัตถกรรม และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญากรณีที่มีการละเมิดเกิดขึ้น เพื่อรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง

ทั้งนี้ ยังมีแผนที่จะประสานงานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อผลักดันงานศิลปหัตถกรรมไทยที่มาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมและสะท้อนภูมิศาสตร์นั้น ๆ เพื่อขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ต่อไป

ศิลปหัตถกรรม