พาณิชย์ ย้ำข้าวเปลือกชาวนาไม่ได้ตกต่ำ ข้าวถุงยังไม่ปรับราคาขึ้น

ข้าวเปลือก-ประกันราคา

กรมการค้าภายในยัน ข้าวเปลือกชาวนาไม่ได้ตกต่ำ ข้าวถุงยังไม่ปรับราคาขึ้นและหลายรายการปรับราคาลดลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวข้าวเปลือกตกต่ำในรอบ 10 ปีแต่ข้าวถุงมีการปรับราคานั้น ขอเรียนว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากกรมการค้าภายในได้มีการติดตามสถานการณ์ข้าวเปลือกอย่างใกล้ชิดทุกวัน โดยราคาข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน 15% ประจำวันที่ 27 มิ.ย.65 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 14,500 – 15,600 บาท/ตัน สูงกว่าราคาช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 10,862 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 11,000-11,700 บาท/ตัน สูงกว่าราคาช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 10,149 บาท/ตัน และข้าวเปลือกเจ้า ราคาตันละ 9,000 – 9,500 บาท สูงกว่าราคาช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 8,569 บาท/ตัน และขณะนี้มีความต้องการข้าวในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ในตลาดโลกยังคงทรงตัวสูง นอกจากนี้ ตลาดส่งออกข้าวไทยก็ยังมีความต้องการเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกรณีที่มีข่าวว่าราคาข้าวสารบรรจุถุงจะมีการปรับขึ้น 30 บาท/กก. ในต้นเดือนนั้น ในเรื่องนี้ กรมฯ ได้มีการประชุมกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงและผู้ประกอบการรายใหญ่ ยืนยันว่าไม่มีการปรับขึ้นราคา เป็นเพียงการปรับโปรโมชั่นเท่านั้น และผู้ประกอบการข้าวถุงหลายรายยังแจ้งด้วยว่าจะจัดส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง และในเดือนหน้าบางรายมีแผนที่จะปรับลดราคาลง 3% – 5% อีกด้วย

ซึ่งสอดคล้องกับรายงานข่าว (27 มิ.ย.65) ที่ปรากฎว่าร้านโชว์ห่วยในจังหวัดระยองมีการปรับลดราคาจำหน่ายข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง 5 กก. ปรับลดลง 4-6 บาท/ถุง จากเดิม 194 บาท/ถุง เป็น 188 บาท/ถุง และบรรจุ 15 กก. ปรับลดลง 20 บาท/ถุง จาก 530 บาท/ถุง เป็น 520 บาท/ถุง ข้าวสารเจ้า (เส้าไห้) บรรจุถุง 5 กก. ปรับลดลง 3 บาท/ถุง จาก 108 บาท/ถุง เป็น 105 บาท/ถุง และบรรจุ 15 กก. ลดลง 10 บาท/ถุง จาก 295 บาท/ถุง เป็น 285 บาท/ถุง และข้าวเหนียวบรรจุถุง 5 กก. ลดลง 2 บาท/ถุง จาก 135 บาท/ถุง เป็น 133 บาท/ถุง และบรรจุ 15 กก. ลดลง 15 บาท จากเดิม 365 บาท/ถุง เหลือ 350 บาท/ถุง

ในเรื่องนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ติดตามทั้งสถานการณ์ราคาพืชผลการเกษตรและสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบว่ามีการปรับราคาจำหน่ายสูงเกินสมควร หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านปริมาณ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด