มังคุดไทยมีเฮ ไต้หวันปลดล็อกส่งออกได้แล้ว

มังคุด

“พาณิชย์” ผนึกกำลังเกษตรปลดล็อกไทยส่งออกมังคุดไปไต้หวัน ชี้ให้ผู้ประกอบการเร่งใช้โอกาส หลังจากไต้หวันอนุญาตให้ไทยกลับมาส่งออกมังคุดได้อีกครั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ไต้หวันอนุญาตให้ไทยกลับมาส่งออกมังคุดได้เป็นผลมาจากการทำงานอย่างบูรณาการและใกล้ชิดระหว่างสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งรับผิดชอบไต้หวัน และสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ของไทยที่ร่วมกันผลักดัน

พร้อมทั้งเจรจาเพื่อนำเสนอข้อมูลทางวิชาการให้ไต้หวันยอมรับและมั่นใจในวิธีการตรวจปล่อยมังคุดของไทย นับเป็นการทำงานที่ตอบรับนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ทำงานประสานกันเพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกรไทย

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

นางสาวกัลยา ลีวงศ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) กล่าวว่า ไต้หวันเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีการบริโภคผลไม้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยชาวไต้หวันมีกำลังซื้อสูง และมังคุดเป็นผลไม้ไทยที่ชาวไต้หวันนิยมมากเป็นอันดับสองรองจากทุเรียน โดยมังคุดที่เคยวางขายในไต้หวันสามารถทำราคาได้สูงถึง 40-50 บาทต่อผล

Advertisement

ทั้งนี้ ในปี 2562 ไต้หวันอนุญาตให้ไทยส่งออกมังคุดไปยังไต้หวันได้ โดยมีเงื่อนไขต้องผ่านกระบวนการอบไอน้ำเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ และต้องมีเจ้าหน้าที่เกษตรของไต้หวันเดินทางมาควบคุมการตรวจปล่อยก่อนการส่งออก แต่เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินทางมาไทยได้

ส่งผลให้ไทยไม่สามารถส่งออกมังคุดไปไต้หวันได้ ไทยจึงแก้ไขปัญหาโดยเสนอแนวทางให้ไทยสามารถตรวจปล่อยมังคุดได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่จากไต้หวันเดินทางมากำกับดูแล ซึ่งจะช่วยปลดล็อกให้ไทยสามารถส่งออกมังคุดได้แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ล่าสุดไต้หวันอนุญาตให้โรงอบไอน้ำแห่งแรกของไทย (บริษัท SEM) กลับมาส่งออกมังคุดได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไต้หวันเดินทางมาควบคุมการตรวจปล่อยสินค้า และยังมีโรงอบไอน้ำอีก 4 โรง ที่หากผ่านการทำ running test ตามที่ไต้หวันกำหนดแล้ว ก็จะสามารถส่งออกมาไต้หวันได้เช่นกัน การที่ไทยสามารถกลับมาส่งออกมังคุดไปยังไต้หวันได้จะช่วยระบายผลผลิตมังคุดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรของไทยต่อไป

ทั้งนี้ สคต. ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ขอให้ผู้ส่งออกไทยระมัดระวังเรื่องมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารตกค้างและแมลงที่อาจติดมากับผลไม้ เนื่องจากไต้หวันมีความเข้มงวดในการตรวจผลไม้นำเข้า โดยหากตรวจพบแมลงหรือสารตกค้างสินค้าจะถูกทำลายหรือส่งกลับทั้งลอต นอกจากนี้ สินค้านำเข้าในลอตต่อไป จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น