อาหารไทยส่งออกติด TOP 10 โลก Next Step อลงกรณ์เตรียมยกระดับเกษตรกร

เสวนา Next Step

อลงกรณ์ เผยในงานเสวนา Next Step เกษตรกรไทย ซึ่งจัดโดย “มติชน” ย้ำกระทรวงเกษตรฯ เดินหน้ายกระดับธุรกิจการเกษตรไทย ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารติด TOP 10 ของโลก

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวปาฐกถาในงานเสวนา Next Step เกษตรกรไทย : ก้าวต่อไปธุรกิจเกษตรรับมืออย่างไร หลังโควิดสู่โรคประจำถิ่น พูดในหัวข้อ Next Nomal : ธุรกิจเกษตรต้องปรับตัวอย่างไร หลังโควิดสู้โรคประจำถิ่น

ซึ่งจัดโดย หนังสือพิมพ์มติชน ว่าธุรกิจการเกษตรในประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพทั้งในด้านการผลิตและการส่งออกเป็นอย่างมาก โดยก่อนที่จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารอันดับที่ 14 ของโลก และเมื่อปี 2562 ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 11 ของโลก แต่ภายหลังเกิดสถานการณ์ของโควิด-19 ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 13 ของโลก

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายที่จะยกระดับประเทศไทยให้เป็นผู้ส่งออกอาหารติด TOP 10 ของโลก และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศมหาอำนาจของการผลิตและส่งออกอาหาร กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย ให้มีการเติบโตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพให้มีความก้าวหน้าขึ้น

Advertisment

ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ 1.ตลาดนำการผลิต 2.เทคโนโลยีเกษตร 4.0 3.มาตรการ 3S คือ เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง เกษตรยั่งยืน 4.การทำงานเชิงบูรณาการทุกภาคส่วน และ 5.กสิกรรมยั่งยืน เพื่อเป้าหมายดูแลประชาชนภายในประเทศ และประชากรทั่วโลก

“ความต้องการอาหารและขาดแคลนอาหารในระยะสั้นและระยะยาว จากวิกฤตสำคัญเช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่สามารถว่าจะจบเมื่อไหร่ สงครามรัสเซีย-ยูเครน การเพิ่มประชากรของโลกส่งผลตอบความต้องการอาหาร และปัญหาของภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบการผลิตสินค้า ผลผลิตการเกษตร”

โดยปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารตลอดซัพพลายเชน ดังนั้นประเทศไทยซึ่งมีจุดแข็งในด้านการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความคืบหน้าโครงการสำคัญที่กระทรวงเกษตรฯ ได้พัฒนาและยกระดับมาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยส่งเสริมและผลักดันทำให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารที่ใหญ่ของโลก

ปัจจุบันประเทศไทยนับว่ามีความมั่นคงทางด้านอาหารได้ 100% ขณะที่หลายประเทศยังอยู่ระหว่างการผลักดันและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ประเทศไทยจะมีส่วนสำคัญที่จะส่งออกสินค้าให้กับประเทศเหล่านั้น พร้อมกับหาตลาดใหม่ในการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรไทยต่อไปด้วย

Advertisment