ศธ.จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครู ให้สิทธิผู้เข้าร่วมได้ลดเบี้ยปรับ ไม่ถูกฟ้อง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง
ตรีนุช เทียนทอง

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือธนาคารออมสิน เตรียมจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครู พร้อมกันทุกจังหวัดเดือนตุลาคม 2565 เปิดทางเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์ขยายเวลาการชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ ไม่ถูกฟ้อง ไม่ถูกยึดทรัพย์สิน และอื่น ๆ 

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้หารือกับธนาคารออมสินล่าสุดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา

โดยมีความเห็นร่วมกันว่าต้องมีมาตรการเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนสูง ได้แก่ กลุ่มลูกหนี้ของธนาคารออมสิน กลุ่มที่มีคดีพิพาทก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาเป็นลำดับแรก ซึ่งมีจำนวน 6,331 ราย และหากรวมผู้ค้ำประกันด้วย จะมีจำนวนมากถึง 20,000 ราย ให้ได้รับความช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้กลุ่มนี้ได้เข้ามาไกล่เกลี่ย เจรจา ปรึกษา ปรับโครงสร้างหนี้ หาข้อยุติการบังคับคดีและแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินและ ศธ. จึงกำหนดให้มีการจัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครู ปิดเทอม เรื่องหนี้ มีทางออก” โดยในเดือนกันยายน 2565 จะจัดงานจำนวน 1-3 จังหวัด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นสถานีแก้หนี้ และจัดงานพร้อมกันทุกจังหวัดในเดือนตุลาคม 2565

Advertisement

โดย ศธ.จะจัดส่งรายชื่อลูกหนี้ของธนาคารออมสินกลุ่มที่มีคดีพิพาทก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาที่อยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้กับสถานีแก้หนี้เพื่อเชิญลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว และผู้ค้ำประกันเข้าร่วมงาน เพื่อไกล่เกลี่ยหนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ขณะเดียวกันธนาคารออมสินแจ้งผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ และกลุ่มลูกหนี้ของธนาคารออมสินกลุ่มที่มีคดีพิพาทก่อนฟ้อง และหลังศาลมีคำพิพากษาในพื้นที่อีกทางหนึ่ง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ในวันงาน เช่น ข้อมูลมูลหนี้ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง มาตรการ/แนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล ส่วนด้านสถานีแก้หนี้ทำการรวบรวมและจัดส่งรายชื่อลูกหนี้ของธนาคารออมสินกลุ่มที่มีคดีพิพาทก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งประสงค์เข้าร่วมงานให้แก่ ศธ.และธนาคารออมสินในพื้นที่

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครู จะได้รับสิทธิประโยชน์เบื้องต้น ได้แก่ การขยายเวลาการชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ ลดดอกเบี้ยและลดค่างวดรายเดือน ไม่ถูกฟ้อง/ไม่ถูกบังคับคดี งดยึดทรัพย์สิน/งดขายทอดตลาด และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น การถอนจากการเป็นผู้ค้ำประกันโดยการยอมรับชำระหนี้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง การปิดสัญญาชำระหนี้ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครูในครั้งนี้ จะช่วยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารออมสิน สามารถพูดคุยตกลงแก้ไขปัญหาหนี้กับธนาคารออมสินได้ โดยไม่ต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ไม่เสียเวลา และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลในการสู้คดี ขณะเดียวกันธนาคารออมสินยังคงได้รับประโยชน์จากการที่ได้รับชำระหนี้คืน เพราะลูกหนี้ก็ยังคงต้องผ่อนชำระหนี้อย่างต่อเนื่องเช่นเดิม