ออมสินเล็งขยายเวลามาตรการแก้หนี้ครูนานถึงสิ้นปี’65

หนี้ครู

“ออมสิน” เล็งขยายเวลามาตรการแก้หนี้ครู ชี้ยังมีลูกค้าคุณภาพหนี้ไม่ดี 4.4% จากทั้งหมด 3.5 แสนราย ไม่ฟ้อง-ไม่ยึดทรัพย์นานถึงสิ้นปี’65

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากที่ธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือโครงการแก้หนี้ครูเมื่อปี 2564 นั้น มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 3.5 แสนราย มีวงเงิน 3.5-3.7 แสนล้านบาท เฉลี่ยลูกหนี้มีหนี้คนละ 1 ล้านบาท โดยปัจจุบันเหลือจำนวนที่ยังเป็นหนี้คุณภาพไม่ดีเพียง 4.4% เท่านั้นจากพอร์ตทั้งหมด

สำหรับที่ผ่านมาธนาคารลดภาระหนี้ข้าราชการโดยไม่มีการฟ้องร้องหรือดำเนินการทางคดี ไม่มีการนำทรัพย์ไปขายทอดตลาด ไม่มีการยึดทรัพย์และไม่ฟ้องล้มละลายกับลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสีย ซึ่งสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2565 อย่างไรก็ดี ธนาคารกำลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อขยายโครงการแก้ไขหนี้ครูออกไปถึงสิ้นปี 2565 โดยการขยายโครงการในครั้งนี้ไม่ใช่การขยายแบบเหมารวมทั้งโครงการ แต่ลูกหนี้ที่กำลังประสบปัญหาต้องเข้ามาคุยกับธนาคารเพื่อให้เข้ามาปรับโครสร้างหนี้ และช่วยหาทางแก้ไขปัญหาทางการเงิน ส่วนเรื่องดอกเบี้ยที่คงค้างนั้นธนาคารจะทำการลดให้อยู่แล้ว

               

“การขยายโครงการแก้หนี้ หากนานเกินไปอาจทำให้ลูกหนี้เกิดการเสียวินัยทางการเงิน แต่ธนาคารไม่อยากซ้ำเติมจึงขยายไปช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่มีปัญหาจริง ๆ ดึงกลับเข้ามาแก้ไขหนี้อีกครั้ง และถ้าจะให้ช่วยแบบรีไฟแนนซ์ทั้งหมดอีกครั้งก็คิดว่าทำไม่ได้ เพราะเมื่อรีไฟแนนซ์ไปสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต่าง ๆ ก็ตัดเงินไปก่อน ธนาคารก็เสี่ยงพังได้” นายวิทัยกล่าว

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการแก้ไขหนี้ครูนั้น ถือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงมาก แม้ว่าลูกหนี้กลุ่มนี้อาจจะดูไม่มีเงินใช้หนี้ในช่วงที่กำลังทำงาน แต่เมื่อถึงวัยเกษียณจะมีเงินเก็บและสวัสดิการค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอดกรณีที่เสียชีวิต และบางส่วนอาจมีประกันชีวิต จึงทำให้ไม่ได้เสี่ยงอย่างที่หลายฝ่ายคิด