น้ำท่วมโรงเรียนแล้ว 782 แห่ง กระทบเกือบแสนคน 3 จังหวัดโดนหนักสุด

ตรีนุช เทียนทอง
ตรีนุช เทียนทอง

กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งศูนย์รายงานน้ำท่วมทั่วประเทศ แบบเรียลไทม์ ล่าสุดพบน้ำท่วมโรงเรียนแล้ว 782 แห่ง กระทบนักเรียน ครู เกือบแสนราย จังหวัดชัยภูมิ-ศรีสะเกษ-พระนครศรีอยุธยา หนักสุด

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือเหตุน้ำท่วมว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ตั้งศูนย์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมทั่วประเทศ และสามารถจำแนกตามพื้นที่ได้ถึงระดับตำบล แบบ Real Time ที่ลิงก์ https://bit.ly/ReportFLOOD_BITC เพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือ

“ข้อมูลล่าสุดมีสถานศึกษารายงานเข้ามาแล้ว 5,059 แห่ง มีพื้นที่น้ำท่วม 782 แห่ง นักเรียนได้รับผลกระทบ 98,339 คน ครูและบุคลากรได้รับผลกระทบ 7,575 คน โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากที่สุด ได้แก่ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ และพระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ”

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้เฝ้าระวังในช่วงวันที่ 3-9 ตุลาคม 2565 เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่บางแห่ง บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในสถานศึกษาและพื้นที่ชุมชนโดยรอบ

Advertisement

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สั่งการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดชุดปฏิบัติการ “ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน” ให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว ทั้งในการช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง หรือเคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่น้ำท่วมสู่พื้นที่ปลอดภัย

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำท่วมระดับจังหวัด พร้อมทั้งให้เร่งสำรวจความเสียหายของอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ศธ. ทุกสังกัด ทั้งในส่วนของ สพฐ. สอศ. กศน. สช. และให้สถานศึกษารายงานข้อมูลมาที่ศูนย์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในสถานศึกษา สป. เพื่อจะได้ประมาณการในการเสนอของบฯ กลางซ่อมแซม และให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ต่อไปอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล

สิ่งที่เป็นห่วงในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมคือ เรื่องของโรคที่มากับน้ำ อุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด สัตว์มีพิษที่มากับน้ำ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง จึงต้องเน้นย้ำให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองระมัดระวังกรณีดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย

โดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงปิดภาคเรียน เด็ก ๆ อาจมีกิจกรรมนอกสถานศึกษา หรือเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ก็ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกวดขันเรื่องการเฝ้าระวังความปลอดภัยนอกสถานศึกษาเพิ่มเติมด้วย โดยประชาชนทุกคนสามารถรายงานเหตุความไม่ปลอดภัยผ่านระบบศูนย์ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ “MOE Safety Center” ผ่าน 4 ช่องทาง คือ แอปพลิเคชั่น MOE Safety Center, www.MOESafetyCenter.com, LINE @MOESafetyCenter หรือโทร. 0-2126-6565 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง