ย้อนดูสถิติ TCAS ปี 2561-2565 คณะ-หลักสูตรไหน ยอดสมัครสูงสุด 

เรียน ภาพจาก Pixabay
ภาพจาก Pixabay

ย้อนดูสถิติผู้สมัคร TCAS ตั้งแต่ปี 2561-2565 รอบแอดมิชชั่น คณะ-หลักสูตรในมหาวิทยาลัยไหนมียอดสมัครสูง 10 อันดับ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฤดูกาลสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้น ม.6 ทั่วประเทศกลับมาอีกครั้ง โดยล่าสุดที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพิ่งเปิดระบบให้ลงทะเบียนสมัครสอบประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2565

ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครสอบเข้ามาทั้งสิ้น 277,840 คน แบ่งเป็นสมัครสอบแบบข้อสอบกระดาษ 260,267 คน สอบด้วยคอมพิวเตอร์ 18,590 คน และจะเริ่มสอบ TGAT/TPAT ตั้งแต่วันที่ 10-12 และ 17 ธันวาคม 2565

รวมถึงการเปิดสมัครสอบ A-Level ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 หลังจากการสอบเสร็จสิ้น สามารถนำผลสอบไปยื่นสมัครเข้าคณะ-มหาวิทยาลัยที่สนใจ ในรอบแอดมิชชั่น ผ่านระบบ mytcas.com วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” ชวนย้อนดูสถิติผู้สมัคร TCAS ในรอบแอดมิชชั่นตั้งแต่ปี 2561-2565 ว่าคณะไหนบ้างที่มีจำนวนผู้สมัครสูงสุด 10 อันดับ ของแต่ละปี

ปี 2561

1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับ 125 สมัคร 987 คน

2.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 130 สมัคร 920 คน

3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับ 89 สมัคร 919 คน

4.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 70 สมัคร 850 คน

5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 220 สมัคร 809 คน

6.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 120 สมัคร 805 คน

7.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะการบริหารและการจัดการ จำนวนรับ 50 สมัคร 782 คน

8.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ จำนวนรับ 80 สมัคร 777 คน

9.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับ 80 สมัคร 773 คน

10.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ จำนวนรับ 80 สมัคร 769 คน

ปี 2562

1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 96 สมัคร 1,188 คน

2.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 35 สมัคร 1,128 คน

3.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ จำนวนรับ 110 สมัคร 1,178 คน

4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับ 97 สมัคร 1,043 คน

5.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 75 สมัคร 975 คน

6.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ จำนวนรับ 50 สมัคร 947 คน

7.มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 52 สมัคร 942 คน

8.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิตจำนวนรับ 15 สมัคร 940 คน

9.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีบัณฑิต รับ 20 สมัคร 894 คน

10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 150 สมัคร 889 คน

ปี 2563

1.มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ อักษรศาสตร์บัณฑิต โครงการอักษรศาสตร์ จำนวนรับ 400 สมัคร 1,803 คน

2.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ โครงการรับกลางร่วมกัน จำนวนรับ 80 ผู้สมัคร 1,054 คน

3.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารท้องถิ่น ภาคปกติ จำนวนรับ 30 ผู้สมัคร 879 คน

4.มหาวิทยาลัยพะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 60 ผู้สมัคร 852 คน

5.มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาบลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 180 ผู้สมัคร 850 คน

6.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ จำนวนรับ 112 จำนวนผู้สมัคร 827 คน

7.มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต (ศิลป์) รูปแบบที่ 1 (โครงการพิเศษ) จำนวนรับ 75 จำนวนผู้สมัคร 802 คน

8.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ จำนวนรับ 69 จำนวนผู้สมัคร 782 คน

9.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 59 จำนวนผู้สมัคร 779 คน

10.คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ จำนวนรับ 60 คน จำนวนผู้สมัคร 768 คน

ปี 2564

1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจำนวนคนสมัคร 3,342 คน (ระบบ Admission 2)

2.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวนคนสมัคร 3,103 คน (ระบบ Admission 1)

3.มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตร อ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจำนวนคนสมัคร 3,012 คน (ระบบ Admission 2)

4.มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีจำนวนคนสมัคร 2,991 คน (ระบบ Admission 1)

5. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีจำนวนคนสมัคร 2,526 คน (ระบบ Admission 2)

6.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีจำนวนคนสมัคร 2,428 คน (ระบบ Admission 1)

7.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มีจำนวนคนสมัคร 2,426 คน (ระบบ Admission 2)

8.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ภาคปกติ มีจำนวนคนสมัคร 2,286 คน (ระบบ Admission 2)

9.สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีจำนวนคนสมัคร 2,249 คน (ระบบ Admission 1)

10.มหาวิทยาลัยพะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีจำนวนคนสมัคร 2,149 คน (ระบบ Admission 1)

ปี 2565

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ จำนวนรับ 102 สมัคร 5812 คน

2.มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สนามจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร ภ.บ. จำนวนรับ 50 สมัคร 5,318 คน

3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ จำนวนรับ 60 สมัคร 5,222 คน

4.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ภาคปกติ จำนวนรับ 100 สมัคร 5,131

5.สถาบันพระบรมราชนก วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี กรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 76 สมัคร 4,484

6.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร ภ.บ.การบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวนรับ 20 สมัคร 4,240

7.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วารสารศาสตรบัณฑิต รับสมัครรูปแบบ GAT+PAT7+วิชาสามัญ จำนวนรับ 135 สมัคร 3,898

8.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต รับสมัครรูปแบบ GAT+วิชาสามัญ จำนวนรับ 90 สมัคร 3,882

9.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตร สพ.บ.จำนวนรับ 23 สมัคร 3,820

10.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตหลัก คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตร วท.บ.กายภาพบําบัด จำนวนรับ 55 สมัคร 3,492