#TGAT ทปอ.แจงปมข้อสอบ ถาม “เมนูไหนทำโลกร้อนน้อยที่สุด”

TGAT นักเรียน

ทปอ.ออกประกาศแจงข้อสอบ TGAT ถาม “เมนูไหนทำโลกร้อนน้อยที่สุด” ชี้หวังกระตุ้นเด็กตระหนักความสำคัญของทักษะอนาคต และมีทัศนคติที่ดี ดัน #TGAT ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทย

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดสอบวิชาความถนัดทั่วไปหรือ TGAT และวิชาความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ TPAT ปีการศึกษา 2566 ซึ่งวานนี้ (10 ธ.ค.) ได้เกิดประเด็นไวรัลเกี่ยวกับข้อสอบข้อหนึ่งที่ถามว่า “เมนูใดต่อไปนี้ที่สร้างก๊าซเรือนกระจกและส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนน้อยที่สุด”

โดยมีคำตอบ 4 ข้อให้เลือกคือ

1.ข้าวราดไก่ผัดกระเทียมพริกไทย

2.ราดหน้าหมู

3.สเต๊กปลาแซลมอน

และ 4.สุกี้ทะเลรวม

จนกลายเป็นประเด็นไวรัลถกเถียงกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นคำถามที่ยากเกินคาดเดา เพราะต้องใช้หลักวิเคราะห์อย่างมาก

ล่าสุดวันนี้ เพจ Mytcas.com ได้เผยแพร่ประกาศ TCAS66 เรื่อง ทปอ.ชี้แจงประเด็นที่สื่อสังคมให้ความสนใจข้อสอบ TGAT พร้อมอธิบายเจตนาของการปรับการสอบรูปแบบใหม่ ระบุว่า

ตามที่มีประเด็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับข้อสอบวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) ในข้อคำถามเกี่ยวกับการเลือกเมนูอาหารที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนน้อยที่สุดนั้น

คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS รู้สึกยินดีที่ข้อคำถามดังกล่าวกระตุ้นให้มีการถกเถียงและทำให้ผู้อ่านได้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการเลือกรับประทานอาหาร ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างก๊ซเรือนกระจก ตามหลักของเป้าหมายการพัฒนา อย่างยั่งยืนข้อ 13-Climate Action ของสหประชาชาติ (SDG : Sustainable Development Goals)

เพราะนอกจาการใช้ชีวิตประจำวันที่ประหยัดพลังงาน การเดินทางโดยสาธารณะ การเลือกทานอาหารจากแหล่งในท้องถิ่น และการบริโภคอย่างพอเหมาะ แล้วการเลือกชนิดอาหารที่รับประทานก็เป็นปัจจัยหนึ่ง ในการสร้างก๊าซเรือนกระจกด้วยเช่นกัน

ข้อสอบดังกล่าวได้พัฒนาบนฐานความรู้ของการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของสังคม (Civic Engagement ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competency) ในส่วนที่ 3 ของวิชา TGAT ซึ่งเป็นวิชาใหม่ที่จัดสอบในปีนี้เป็นครั้งแรก

ความมุ่งหวังประการหนึ่งของการพัฒนาระบบการสอบรูปแบบใหม่ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย คือการกระตุ้นให้ผู้เข้าสอบได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะอนาคตและทัศนคติที่ดี

โดยกำหนดให้เป็นส่วนใหม่ของการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) เช่น การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ การคิดเชิงวิพากษ์และการใช้เหตุผล การบริหารจัดการอารมณ์ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม และการเป็นผลเมืองที่มีส่วนร่วมแก้ปัญหาของสังคม

และหวังว่าการจัดศึกษาในอนาคตและการพัฒนาตนเองของผู้เรียนจะเป็นไปในทิศทางดังกล่าวควบคู่ไปกับการเรียนรู้และประยุกต์เนื้อหาเชิงวิชาการตามหลักสูตรไปพร้อมกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ตั้งแต่วานนี้ถึงวันนี้ เหล่านักเรียนที่เข้าสอบ ต่างติด แฮชแท็ก #dek66 และ #TGAT รีวิวการทำข้อสอบในวันนี้ จนขึ้นเทรนด์ในทวิตเตอร์ จนเป็นคำถามคาใจที่ไม่ใช่เพียงแต่คนเข้าสอบเท่านั้นที่ อยากได้เฉลย ชาวเน็ตจำนวนมากต่างก็รีทวิตช่วยขบคิดหลายพันครั้ง และบอกเหตุผลของตัวเอง ซึ่งทางด้าน ทปอ.ก็ออกมาชี้แจงถึงข้อสอบข้อนี้เรียบร้อย

รวมถึงทวิตเตอร์ของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย บัญชีชื่อ UK in Thailand เป็นอีกแหล่งที่เกาะติดกระแสนี้ และช่วยนักเรียนตอบคำถาม ดังกล่าวเช่นกัน

TGAT สถานทูตอังกฤษ