นักเรียนแห่สอบ TGAT ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 2.4 หมื่นคน สูงกว่าคาด

TCAS65

TCAS66 นักเรียน แห่สอบ TGAT ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 2.4 หมื่นคน สูงกว่าคาด 8 เท่า ตั้งเป้าภายใน 5 ปี จัดสอบ 100%

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่ 10-12 ธ.ค. 2565 จะเริ่มสอบ TGAT และ TPAT2-5 รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 หรือทีแคส 2566 เปิดเผยกับมติชนว่า ข้อมูลสถิติการสมัครสอบ TGAT และ TPAT2-5 ในปีนี้ มีผู้สมัครสอบ 277,840 คน (1-10 พ.ย.)

แยกตามรายวิชา ดังนี้  TGAT 274,328 คน, TPAT2 ความถนัดทางศิลปศาสตร์ 14,845 คน, TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 115,554 คน, TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตกรรมศาสตร์ 9,675 คน และ TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 66,111 คน

ทั้งนี้ จำนวนผู้สมัครสอบ TGAT และ TPAT2-5 ปีนี้ ถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ ทปอ.จัดสอบมา สาเหตุเพราะ ทปอ.เปิดสอบเร็ว ประกอบกับระบบทีแคส 2566 เป็นปีแรกที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยใช้คะแนน TGAT และ TPAT2-5 ประกอบการพิจารณาคัดเลือกในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานได้ จากเดิมจะใช้แฟ้มสะสมผลงาน และ GPAX หรือผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเท่านั้น

“สาเหตุที่ต้องใช้คะแนน TGAT และ TPAT2-5 เข้ามาด้วย เพราะมหาวิทยาลัยมองว่าการคัดเลือกรอบที่ 1 ไม่สามารถคัดเลือกคนเข้าได้อย่างเหมาะสมหากดูเพียงแฟ้มสะสมผลงานกับเกรดเฉลี่ย จึงอยากใช้คะแนนอื่นๆ ประกอบ ทำให้ผู้สมัครรอบที่ 1 ที่ไม่มั่นใจว่าจะผ่านการคัดเลือก จะสมัครสอบวิชาอื่นๆ เผื่อไว้ด้วย ทำให้ผู้สมัครมากกว่าปีที่ผ่านมา”

Advertisment

รศ.ดร.ชาลีกล่าวอีกว่า ที่หลายคนมองว่าการเปิดให้เด็กสอบเผื่อแบบนี้ จะทำให้เด็กสอบเยอะขึ้นหรือไม่ มองว่าขึ้นอยู่กับเด็ก ว่าต้องการเข้ารับการคัดเลือกรอบไหน แต่ที่ผ่านมาในรอบที่ 1 บางมหาวิทยาลัยให้ใช้คะแนน TOEFL และ TU-GET ที่เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา มธ.และคะแนนสอบอื่นๆ มาประกอบการคัดเลือก ซึ่งทำให้เด็กสอบหนักมาก และเสียค่าสมัครสอบสูง ซึ่งเมื่อนำเอา TGAT และ TPAT2-5 เข้ามาประกอบการคัดเลือก ถือเป็นทางเลือกที่ประหยัด เพราะไม่ต้องสอบอื่นๆ เพิ่มเติม

“นอกจากนี้ การสอบ TGAT และ TPAT2-5 จะให้ผู้สมัครเลือกสอบด้วยกระดาษ หรือผ่านคอมพิวเตอร์ พบว่ามีผู้สนใจเข้าสอบด้วยคอมพิวเตอร์จำนวนมาก เช่น การสอบ TGAT ได้เตรียมคอมพิวเตอร์รองรับไว้ 3,000 เครื่อง แต่มีผู้สมัครสอบมากถึง 24,077 คน มากกว่าที่ตั้งไว้ถึง 8 เท่า

ดังนั้นทีแคส ปีการศึกษา 2567 จะเพิ่มการสอบผ่านคอมพิวเตอร์มากขึ้น สอดคล้องกับแนวทางของ ทปอ.ที่วางแผนไว้ว่าจะค่อย ๆ เพิ่มการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ คาดว่าภายใน 5 ปี หรือภายในปีการศึกษา 2570 จะจัดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ 100% ยกเว้นการสอบในพื้นที่ชายขอบ และห่างไกล ที่ยังคงใช้กระดาษอยู่”