#Dek66 สอบ TGAT/TPAT 10-12 ธ.ค. ต้องเตรียมอะไรบ้าง ไม่ให้พลาด

mytcas tcas66

10-12 ธันวาคมนี้ เริ่มสอบ TGAT และ TPAT สำหรับ TCAS 2566 ต้องเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง เช็กที่นี่

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสอบ TGAT และ TPAT 2-5 (สอบด้วยกระดาษ/เครื่องคอมพิวเตอร์) ผ่านระบบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ TCAS ปีการศึกษา 2566 จะเริ่มในวันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 ซึ่งข้อสอบ TGAT และ TPAT เริ่มใช้ใน TCAS66 เป็นปีแรก ทั้งนี้สามารถค้นหาสนามสอบได้ที่ลิงก์นี้ สนามสอบ

TGAT-TPAT คืออะไร ?

TGAT (Thai General Aptitude Test) เป็นการสอบวัดสมรรถนะด้านการเรียนรู้ทั่วไป โดยปรับวิชา GAT เดิม เป็น TGAT แต่คะแนนเต็ม 300 คะแนนเท่าเดิม ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยผู้สอบต้องสอบทุกส่วน ได้แก่

1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)

2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)

3. สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies)

3.1 การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation)

 • การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)
 • การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance)
 • การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Engagement)

TPAT (Thai Professional Aptitude Test) เป็นการสอบความถนัดวิชาชีพ โดยปรับวิชา PAT เดิม เป็น TPAT และคะแนนเต็มเหลือ 100 คะแนน ทั้งยังปรับวิชาสอบเหลือเพียง 5 รายวิชา ได้แก่

 • TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท (สอบแบบกระดาษเท่านั้น)
 • TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 • TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ไม่มีการสอบวาดรูปแล้ว)
 • TPAT5 ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

นำอะไรเข้าห้องสอบได้ ?

บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา

 • ผู้เข้าสอบพิมพ์เอกสาร “บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา” รายวิชาละ 1 ใบ เพื่อมอบให้แก่ผู้คุมสอบ ตรวจสอบก่อนเข้าสอบ โดยพิมพ์ได้จากระบบ student.mytcas.com (ได้ทั้งแบบสี หรือขาวดำ) สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเดินทางมายังสนามสอบได้อย่างถูกต้อง และตรวจสอบที่นั่งสอบที่สนามสอบ
 • สามารถเลือกแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อเข้าห้องสอบแทนการพิมพ์บนกระดาษได้ แต่ต้องจัดการหาที่ฝากโทรศัพท์เอง ที่อาจจะมีให้บริการเฉพาะบางสนามสอบ เนื่องจากไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์เข้าห้องสอบ
 • ในบางสนามสอบอาจมีการให้บริการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยอาจเก็บหรือไม่เก็บค่าบริการก็ได้ ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบเองที่สนามสอบก่อนวันสอบ

หลักฐานแสดงตน

สำหรับหลักฐานการแสดงตน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่น ๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ และมีภาพถ่ายปัจจุบันที่ชัดเจนตรงกับตัวผู้เข้าสอบในวันที่มาสอบ

อุปกรณ์การสอบ

อุปกรณ์การสอบที่สามารถนำเข้าได้ คือ ดินสอ 2B (แบบเหลาเท่านั้น), ปากกาสีน้ำเงินหรือดำ, ยางลบ, กบเหลาดินสอ, หน้ากากอนามัย, นาฬิกา (ต้องแบบเข็มเท่านั้น), หน้ากากอนามัยสำรอง, ลูกคิด (ผู้เข้าสอบที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น อนุญาตให้นำลูกคิดเข้าห้องสอบได้) 

ทั้งนี้ ไม่อนุญาตอุปกรณ์อื่นนอกจากที่ระบุ เช่น ดินสอกด ยาดม ขวดน้ำ เสื้อกันหนาว ที่อุดหู เข้าห้องสอบ แต่กรณีมีความจำเป็นให้เตรียมใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานความจำเป็น เพื่อขออนุโลมหน้าห้องสอบได้

การแต่งกาย

สำหรับการแต่งกายเข้าห้องสอบ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) อนุญาตให้ผู้เข้าห้องสอบ สามารถเลือกใส่ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพเข้าห้องสอบได้ ยังสามารถแต่งชุดสุภาพเข้าห้องสอบ โดยให้ใส่เสื้อเชิ้ต เสื้อโปโล กางเกงขายาว หรือกระโปรงยาวคลุมเข่า รองเท้าหุ้มส้น สีผม และสีเล็บสามารถทำได้ทุกสี ใส่แว่นสายตา และคอนแท็กต์เลนส์มาสอบได้

สำหรับผู้เข้าสอบเพศทางเลือก สามารถแต่งกายสุภาพได้ตามประสงค์ ไม่จำเป็นต้องตรงกับเพศกำเนิดของตนเอง แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าสอบ

ยางลบกับการสอบ TGAT/TPAT 2-5

เฟซบุ๊กเพจ Mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศคำเตือนเกี่ยวกับการคัดลอกข้อสอบไว้ดังนี้

1. ข้อสอบ TGAT TPAT เป็นลิขสิทธิ์ของ ทปอ. และเป็นความลับ ไม่สามารถนำออกจากห้องสอบ, จด, ลอก, ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ได้ ถ้าฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

2. การจดสิ่งใดที่เกี่ยวกับข้อสอบลงบนสิ่งของ เช่น ยางลบ, กระดาษทิสชู, บัตรประจำตัวผู้สอบ, เศษกระดาษ, อาจตีความได้ว่าเตรียมส่งต่อให้ผู้อื่น ถือว่าเป็นการส่อทุจริต


3. ยางลบเป็นอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับลบข้อความที่ผิด การขีดเขียนใด ๆ เป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ จะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ