โซเชียลชื่นชม ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง ปรับระเบียบทรงผมใหม่

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
ภาพจกา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประกาศปรับระเบียบทรงผมใหม่ ให้นักเรียนไว้ทรงผมตามเพศวิถีได้ ไม่วางลักษณะตายตัว มองความเหมาะสมและเรียบร้อยเป็นหลัก ด้านโลกโซเชียลชื่นชม โรงเรียนมองสู่โลกยุคใหม่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เผยแพร่ ระเบียบทรงผมนักเรียนของโรงเรียน พ.ศ. 2566 โดยระบุระเบียบทรงผมตามเพศวิถิ พร้อมข้อห้ามต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

ข้อ 1 นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม โดยสามารถไว้ทรงผมตามเพศวิถี ดังนี้

Advertisement
  1. นักเรียนชาย และเพศวิถีชาย จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้า และกลางศีรษะ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย
  2. นักเรียนหญิง และเพศวิถีหญิง จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสม และรวบผม ติดโบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองให้เรียบร้อย

ข้อ 2 นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้

  1. ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม
  2. ไว้หนวดหรือไว้เครา
  3. การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

พร้อมกันนี้ ทางโรงเรียนได้เผยแพร่ภาพตัวอย่างทรงผมของนักเรียนตามระเบียบใหม่ ที่เน้นความเหมาะสมและเรียบร้อยเป็นหลัก

ภาพจาก Facebookโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง-Matthayom Wat Thatthong School
ภาพจาก Fcebook โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง-Matthayom Wat Thatthong School

หลังจากโรงเรียนได้เผยแพร่โพสต์ดังกล่าว พบว่า มีผู้คนบนโลกออนไลน์แสดงความคิดเห็น ชื่นชมโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ที่มีการปรับระเบียบทรงผมใหม่ ไปจนถึงการให้ความสำคัญต่อกลุ่ม LGBTQIA+ ผ่านการให้ไว้ทรงผมตามเพศวิถี พร้อมทั้งมองว่า นี่คือโรงเรียนที่พร้อมจะก้าวสู่สังคมยุคใหม่ พร้อมเปลี่ยนนักเรียนให้เป็นพลเมืองของโลก

Advertisement

ทั้งนี้ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ถือเป็นโรงเรียนลำดับแรก ๆ ของไทยที่ขานรับการยกเลิกระเบียบทรงผม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา และให้แต่ละโรงเรียน/สถานศึกษา กำหนดลักษณะทรงผมได้ตามความเหมาะสม