เช็กกำหนดการ TCAS66 หลังสอบเสร็จต้องทำอะไรบ้าง

เช็กกำหนดการ TCAS66 หลังสอบ TGAT/TPAT และ A-Level เสร็จต้องทำอะไรบ้าง ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดสอบ TGAT-TPAT และ A-Level ผ่านระบบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และระหว่างนี้อยู่ในช่วงรอประกาศผลคะแนนสอบ ซึ่งจะต้องนำไปใช้เพื่อยื่นสมัครเข้าเรียนในคณะ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

โดยเพจ Dek-D’s TCAS สอบติดไปด้วยกัน ได้สรุปกำหนดการสำคัญ หลังสอบเสร็จจะต้องทำอะไรบ้าง ดังนี้ 

เดือนเมษายน 2566

วันที่ 17 เมษายน 2566 ประกาศผลคะแนน A-Level

Advertisement

วันที่ 18-25 เมษายน 2566 ขอทวนผลคะแนนสอบ A-Level

เดือนพฤษภาคม 2566

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ประกาศผล TCAS รอบ 2 โควตา

วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบ 2 โควตา

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 สละสิทธิ์ TCAS 

  • สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 1 และต้องการสละไปรอบ 3 หรือ 4 
  • ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบ 2 และต้องการสละไปรอบ 3 หรือ 4 

วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 เปิดสมัคร TCAS รอบ 3 Admission 

  • สมัครทางเว็บ myTCAS เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกครั้งที่ 1 ติดได้อันดับเดียว

Advertisement

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 เปิดยืนยันสิทธิ์ในระบบ หรือขอประมวลผลครั้งที่ 2 

  • ผู้ที่ผ่านคัดเลือกครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ หรือไม่ใช้สิทธิ์
  • ผู้ที่ติดในอันดับ 2-10 สามารถประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ กรณีอันดับก่อนหน้าที่เลือกไป มีผู้ไม่ใช้สิทธิ์ เกิดที่นั่งว่าง และคะแนนถึงตามโควตาที่ว่าง จะสามารถขึ้นไปติดแทนทันที 
  • ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 อันดับ สามารถประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ กรณีอันดับก่อนหน้าที่เลือกไปมีผู้ไม่ใช้สิทธิ์ เกิดที่นั่งว่างและคะแนนถึงตามโควตาที่ว่างจะสามารถขึ้นไปติดแทนทันที

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกครั้งที่ 2 

  • ผู้ที่ผ่านคัดเลือกระบบจะยืนยันสิทธิ์ให้อัตโนมัติ ส่วนผู้ไม่ผ่านคัดเลือกไปต่อรอบ 4 ได้ 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เปิดสละสิทธิ์ TCAS รอบ Admission 

  • เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น 

วันที่ 28 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2566 เปิดสมัคร TCAS รอบ 4 Direct Admission

เดือนมิถุนายน 2566

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ประกาศผล TCAS รอบ Direct Admission ครั้งที่ 1 

Advertisement

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 ยืนยันสิทธิ์รอบ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ประกาศผล TCAS รอบ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 ยืนยันสิทธิ์รอบ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2