#DEK66 ทปอ.ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT พบต่ำสุด 0 คะแนน

ข้อสอบ
ภาพจาก Pixabay

ทปอ.ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT 2-5 ประจำปีการศึกษา 2566 พบเด็กได้คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน ในวิชาความถนัดทั่วไป สื่อสารภาษาอังกฤษ สมรรถนะทำงาน

วันที่ 7 มกราคม 2566 มติชน รายงานว่า รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 หรือทีแคส 2566 เปิดเผยว่า ตาม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการสอบ TGAT ,TPAT 2-5 เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 กำหนดประกาศผลสอบ 7 มกราคม 2566 เพื่อนำผลคะแนนไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งขณะนี้ ทปอ.ได้ประมวลผลสอบ และประกาสผลตั้งแต่เวลา 13.00 น.เรียบร้อยแล้ว การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

รศ.ดร. ชาลี กล่าวว่าการสอบ TGAT และ TPAT 2 ที่มีคนได้คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน อาจมีสาเหตุมาจากผู้เข้าสอบบางคนไม่ทำข้อสอบ และบางครั้งอาจจะส่งกระดาษคำตอบมา แต่ไม่ได้ฝนเลขชุดข้อสอบด้วยดินสอ 2 บี ทำให้เครื่องไม่สามารถตรวจข้อสอบได้ ดังนั้นการได้ 0 คะแนน จึงเป็นเรื่องปกติ

อย่างไรก็ตาม การสอบ TGAT ,TPAT 2-5 เป็นการสอบรูปแบบใหม่ จึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับข้อสอบในปีก่อนๆ ที่เป็นรูปแบบเก่าได้ โดยการสอบ TGAT ,TPAT2-5 เป็นการสอบวัดความถนัดทั่วไป วัดความถนัดด้านวิชาชีพ วัดความคิดสร้างสรรค์ และวัดการทำงานในอนาคต ไม่ได้สอบวัดเนื้อหาวิชาการ เมื่อออกข้อสอบวัดความถนัดอย่างเดียว ทำให้คนที่ไม่เก่งด้านวิชาการแต่มีความถนัดด้านต่างๆ ก็จะสามารถฉายแววของตนออกมาได้

“กรณีที่มีคนแจ้งว่าลืมฝนเลขชุดข้อสอบด้วยดินสอ 2 บี ทปอ.ไม่สามารถช่วยเหลือหรือแก้ไขได้ เพราะถือเป็นกติกาของการทำข้อสอบ เนื่องจากในกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบที่ส่งให้ ได้เขียนข้อความสำคัญอยู่ข้อความหนึ่ง ว่า เครื่องจะตรวจตามที่ท่านฝน ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีใครมาฝนแทนใคร ผู้สอบจะต้องเป็นคนฝนเอง และเรื่องดังกล่าว ทปอ.ตักเตือนอยู่เสมอ แต่มักจะมีคนมองข้าม”

Advertisment

สอบ A-Level มี.ค.2566

ทั้งนี้ รศ.ดร. ชาลี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการสอบ A-Level ที่จะเปิดรับสมัครในวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ สอบวันที่ 18-20 มีนาคม และประกาศผลสอบวันที่ 17 เมษายานี้ อยากให้ผู้สมัครตรวจคุณสมบัติของตนให้ดี เพราะคนที่สามารถเข้าสอบ A-Level ได้ จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.6 หรือ จบ ม.6 แล้ว เมื่อสมัครสอบแล้ว การเตรียมตัวสอบก็สำคัญ ขอให้เตรียมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ บัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อม รักษาร่างกายของตนให้แข็งแรง และอย่าลืมฝนเลขชุดข้อสอบด้วย

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด เฉลี่ยแต่ละวิชา

สำหรับคะแนนสูงสุด ต่ำสุดและคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชา มีดังนี้

 • TGAT ความถนัดทั่วไป เข้าสอบ 262,097 คน คะแนนสูงสุด 93.194 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน เฉลี่ย 47.154 คะแนน
 • TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 262,097 คน คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน เฉลี่ย 37.606 คะแนน
 • TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล เข้าสอบ 262,097 คน คะแนนสูงสุด 95 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน เฉลี่ย 42.385คะแนน
 • TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน เข้าสอบ 262,097 คน คะแนนสูงสุด 90.833 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน เฉลี่ย 61.471 คะแนน

DEK66 TGAT TPAT

 • TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 11,546 คน คะแนนสูงสุด 72.00 คะแนน ต่ำสุด 8.666 คะแนน เฉลี่ย 46.662 คะแนน
 • TPAT21 ทัศนศิลป์ เข้าสอบ 11,546 คน คะแนนสูงสุด 82.00 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน เฉลี่ย48.591 คะแนน
 • TPAT22 ดนตรี เข้าสอบ 11,546 คน คะแนนสูงสุด 86.00 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน เฉลี่ย 32.366 คะแนน
 • TPAT23 นาฎศิลป์ เข้าสอบ 11,546 คน คะแนนสูงสุด 96.00 คะแนน ต่ำสุด 2.00 คะแนน เฉลี่ย 59.027 คะแนน
 • TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 104,641 คน คะแนนสูงสุด 97.333 คะแนน ต่ำสุด 7.333 คะแนน เฉลี่ย 45.733 คะแนน
 • TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม เข้าสอบ 8,062 คน คะแนนสูงสุด 96.00 คะแนน ต่ำสุด 12.00 คะแนน เฉลี่ย 66.836 คะแนน และ
 • TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ เข้าสอบ 59,618 คน คะแนนสูงสุด 96.00 คะแนน ต่ำสุด 6.00 คะแนน เฉลี่ย 70.096 คะแนน