หลักสูตร “English Gang” เรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

ตลาดโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีการออกแบบหลักสูตรที่เน้นกลุ่มผู้เรียนอายุน้อยลงเรื่อย ๆ หรือจับกลุ่มเด็กเล็กชั้นประถมศึกษา เพราะยังเป็นตลาด blue ocean ที่มีการแข่งขันไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับกลุ่มเด็กมัธยมศึกษา อีกทั้งผู้ปกครองต่างส่งเสริมให้ลูกหลานเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อายุยังน้อย

เพราะโอกาสในตลาดยังมีอยู่จำนวนมาก จึงมีผู้เล่นหลายรายก้าวเข้ามาสู่สนามนี้ รวมถึง “English Gang” หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายเดือน ก.พ. 2561 โดยมีผู้ก่อตั้งคือ “โรเบิร์ต คาวาดะ” ซึ่งผ่านการทำงานด้านการศึกษาทั้งในประเทศไทย และระดับสากลมาตั้งแต่ปี 2547 ด้วยการช่วยวางโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนกว่า 100 แห่ง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

“โรเบิร์ต คาวาดะ” เล่าให้ฟังถึงรายละเอียดของหลักสูตร English Gang ว่า เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี และคนที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาหลักสูตรจะครอบคลุมคำศัพท์หมวดต่าง ๆ และบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ผ่านการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง การอ่าน และการพูดเป็นประโยค ที่มีโครงสร้างทางไวยากรณ์สมบูรณ์ รวมถึงการออกเสียงอักขระคำต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ซึ่งหลักสูตรของ English Gang ผ่านการรับรองมาตรฐาน 5 ดาว โดย BOSTON ESL ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในช่วงแรกของการเรียน ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อทราบถึงระดับของตัวเองที่มีการแบ่งออกเป็น 6 ระดับ หลังจากนั้นจะได้เรียนกับครูผู้สอนเจ้าของภาษาด้วยเทคนิคการสอนแบบตัวต่อตัว โดยสามารถเลือกครูผู้สอนที่มีอยู่กว่า 50 คนที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี ซึ่งครูของ English Gang เป็นชาวต่างชาติจากประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 3 ปี

“การสอนเด็กแต่ละช่วงวัยจะมีความแตกต่างกัน หากเป็นการสอนเด็กอายุ 3-7 ขวบ ครูต้องใช้อย่างอื่นประกอบเพื่อจูงใจให้ผู้เรียนพูดโต้ตอบ ยกตัวอย่างการนำตุ๊กตาหุ่นมือมาเป็นตัวละครสมมติในขณะที่พูดกับเด็ก ซึ่งการสอนเด็กวัยนี้จะเน้นให้เขาพูดซ้ำ เพื่อช่วยให้ออกเสียงได้ถูกต้อง และจดจำสำเนียงที่ถูกต้องจากครูเป็นอย่างดี”

“ในส่วนของเด็กอายุ 8-12 ปี ด้วยความที่ผู้เรียนค่อนข้างโตขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้ว ครูจะเน้นการพูดสื่อสารเป็นประโยค หากเด็กตอบคำถามออกมาเป็นคำ ๆ ครูจะช่วยปรับพฤติกรรมผู้เรียนให้ตอบเป็นประโยคที่สมบูรณ์ และกรณีที่ผู้เรียนเป็นเด็กโต หรือระดับมัธยมขึ้นไป การเรียนการสอนจะเน้นความคล่องของการพูด และการอ่านออกเสียงให้ถูก ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นไป จะเน้นการโต้ตอบให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์มากขึ้น”

ทั้งนั้น หลักสูตรของ English Gang มีกว่า 400 บทเรียน ถูกออกแบบให้ผสมผสานระหว่างความสนุกและความปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะการสื่อสารอย่างรวดเร็ว โดยแต่ละบทเรียนใช้เวลาเรียน 25-30 นาที และ English Gang จะทบทวนเนื้อหาการเรียนทุก ๆ 10-12 บทเรียน พร้อมกับมีการสอบวัดผลเมื่อเรียนจบแต่ละระดับ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเรียนมี 3 แพ็กเกจ คือ 5,500 บาท/10 ครั้ง, 11,000 บาท/25 ครั้ง และ 19,000 บาท/50 ครั้ง

“เรานำพลังแห่งการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์มาสู่บ้านของเด็ก ๆ ในประเทศไทย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงภาษาอังกฤษ และได้เรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย และวิธีการเดินทางไปเรียน รวมถึงใช้เวลาไปกับการหาโรงเรียน หาหลักสูตร และครูผู้สอนให้กับลูกหลาน”

ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเรียนกับ English Gang ประมาณ 160 คน และคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนถึง 700 คน ภายในสิ้นปีนี้ โดย “โรเบิร์ต คาวาดะ” ตั้งเป้าว่า ภายใน 2 ปีนี้จะมีผู้เรียนอยู่ที่ 2,000 คน และสเต็ปถัดไปของแผนธุรกิจคือการขยายตลาดไปยังประเทศเวียดนามและจีน

“การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของจีนกำลังบูม และเติบโตอย่างรวดเร็วมาก แต่เมื่อมองหลักสูตรของคู่แข่ง รวมถึงเปรียบเทียบราคาแพ็กเกจการบริการของเรานั้นถือว่าน่าสนใจ และครอบครัวผู้เรียนสามารถจ่ายได้ ฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ตอนนี้ทีมของเราเริ่มพัฒนาหลักสูตรเวอร์ชั่นภาษาจีนแล้ว คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้”

สำหรับตลาดการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย “โรเบิร์ต คาวาดะ” มองว่า มีปัจจัยบวกหลายด้าน เพราะคนไทยมีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการแข่งขันในการทำงาน และสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิต ซึ่งด้วยจุดแข็งของ English Gang ที่เป็นการเรียนออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนจากที่ใดก็ได้ เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร อีกทั้งยังสามารถสร้างความสะดวกในการเรียนให้กับผู้เรียน เพราะสามารถเรียนได้จากที่บ้าน ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการจราจร และเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายในแง่ของการเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพราะประเทศไทยยังไม่บูมรูปแบบการเรียนนี้เท่าประเทศอื่น ๆ อย่างสหรัฐอเมริกา จีน และเกาหลีใต้ ดังนั้น English Gang จะเร่งสร้างการรับรู้ให้คนไทยเห็นถึงประโยชน์ของการเรียนออนไลน์ ทั้งความสะดวกสบายด้านต่าง ๆ และการเข้าถึงครูผู้สอนได้จากทั่วโลก