สาธิตกรุงเทพธนบุรี สร้างเด็กเก่ง 3 ภาษา

จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง

การสร้างคนเป็นภารกิจใหญ่ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งการสอนให้นักเรียนได้เกรดดีไม่ใช่คำตอบดีที่สุด แต่การบ่มเพาะทักษะใหม่ ๆ สอนให้นักเรียนให้ได้ทดลอง ค้นคว้า เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไปจนถึงการค้นหาแรงบันดาลใจ และค้นพบตัวตน นั่นคือหัวใจหลัก ทั้งยังเป็นสิ่งที่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีมุ่งเน้น

เพราะเป็นสถาบันการศึกษาในเครือเดียวกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่เปิดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษามาอย่างยาวนาน ฉะนั้น จึงเป็นอีกหนึ่งการการันตีความชำนาญทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

“จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง” รองผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่าโรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบของโรงเรียนยุคใหม่ ในการคิดหลักสูตรการเรียน-การสอนรูปแบบใหม่ ด้วยหลักสูตรปกติ แต่ไม่ใช่โรงเรียนอินเตอร์ สอนโดยใช้ภาษาไทย แต่ทุกคนจะได้เรียน 3 ภาษา คือ ไทย, อังกฤษ และจีน เพราะภาษาคือพื้นฐานสำคัญ นำพาไปสู่การเรียนรู้อื่น ๆ ควบคู่ไปกับการเอาใจใส่นักเรียน ทั้งเรื่องการเรียนรู้ทางวิชาการ และการเรียนรู้นอกหลักสูตร

“ห้องเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เป็นห้องเรียนแบบ smart classroom (ห้องเรียนคุณภาพ) คือจะใช้ควบคู่กันระหว่างกระดานไวต์บอร์ด กับ interactive TV มีคอมพิวเตอร์ในตัว ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น คุณครูสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์แล้วนำมาเปรียบเทียบให้นักเรียนได้ศึกษากันบนหน้าจอ interactive TV ได้เลย”

“สำหรับระดับชั้นอนุบาล เราไม่ต้องการให้เด็กเล็กได้รับคลื่นต่าง ๆที่ทำจากเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไป จึงจัด interactive TV ไว้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ และจีนเท่านั้น นอกจากนั้นบนวอลเปเปอร์ของห้อง จะเป็นสื่อช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้นักเรียน โดยเราได้โหลดแอปพลิเคชั่นค้นหาข้อมูลที่อยากรู้ โชว์ภาพให้เห็นบนวอลเปเปอร์ของห้องเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ เห็นภาพแบบมีการเคลื่อนไหวเป็นภาพสามมิติเล่าเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ เช่น หากเป็นภาพปลาจะเป็นปลาทะเลหรือปลาน้ำจืด หรือหากเป็นภาพเจ้าหญิง เมื่อใช้แอปพลิเคชั่นส่องไปจะเป็นเพลงต่าง ๆ เกี่ยวกับเจ้าหญิง เป็นต้น”

“จิรวรรณ” กล่าวด้วยว่า ภายในโรงเรียนมีการแบ่งโซนการเรียนเป็นระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยม เฉพาะโซนอนุบาลมีอาคาร Kid’s Careers เพื่อจำลองอาชีพ และความสามารถต่าง ๆ ของเด็ก เช่น ห้องดนตรีเด็กเล็ก, ห้องภาษา, ห้องอาชีพ, ห้องการแสดง เป็นต้น


“โซนนักเรียนประถม และมัธยม จะมี interactive learning museum เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ มีห้องศึกษาดาราศาสตร์ มองดูดวงดาวบนท้องฟ้าจำลอง เสมือนอยู่บนท้องฟ้า เสริมสร้างแนวคิดและจินตนาการ ในส่วนของห้องสมุด มีการจัดธีมความรู้ เป็นเวทีสำหรับให้รุ่นพี่จัดรายการด้วยการทำเป็นวิดีโอกับเพื่อน ๆ และนำมาเปิดให้ความรู้ เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้รุ่นน้องได้ดู เป็นอีกกิจกรรมเรียนรู้จริง เพื่อให้รุ่นพี่สาธิตให้รุ่นน้องได้เรียนรู้ ซึ่งทุกโซนของโรงเรียนนักเรียนสามารถหาความรู้ได้ทั้งหมด”

ถึงแม้จะเป็นสถานศึกษาน้องใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษารูปแบบสาธิตในปีการศึกษา 2560 เพียงปีเดียว แต่ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก เพราะความมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถทางด้านภาษาไทย และภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอนาคตให้กับเด็ก ๆ

Previous articleบี้ซัพพลายเออร์ปรับไลน์ผลิต “MGZS” แรง-แบ็กออร์เดอร์ทะลัก 4 พันคัน
Next articleกรมอุทยานฯ อายัดผลิตภัณฑ์งาช้างกว่า 1,700 ชิ้น หวั่นสวมงาช้างบ้านก่อนแปรรูปขาย