“ม.หอการค้า” จับมือ “ทรู” เปิดแล็บ “อีสปอร์ต” แห่งแรกในไทย

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันการพัฒนาคอนเทนต์ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่หลายประเทศชั้นนำในโลกให้ความสำคัญ โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมเกม ซึ่งถือได้ว่าสร้างมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นการส่งออกทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย

ผลเช่นนี้จึงทำให้มูลค่าการเติบโตของตลาดเกมในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2559 อยู่ที่ 8.7 พันล้านบาท ขณะที่ปี 2560 เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 10.3 พันล้านบาท และในปี 2561 ก้าวกระโดดไปที่ 30,000 ล้านบาท จนติดอันดับที่ 20 ของตลาดโลก

ทั้งนี้เพื่อให้ตอบรับการเติบโตในอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดด การพัฒนาด้านบุคลากรจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศแล้ว ยังเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

จากความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติตอบสนองความต้องการของตลาดโลกจึงมีการเปิดหลักสูตรธุรกิจเกม และ eSports เพื่อรองรับการเติบโตของตลาด ที่ปัจจุบันกำลังขาดแคลนบุคลากรเป็นจำนวนมากไม่เพียงเท่านี้ ล่าสุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังร่วมมือกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดตัว “UTCC eSports Lab” ห้องแล็บสำหรับกีฬาอีสปอร์ต ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ณ ทรู สเปซ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดยห้องแล็บดังกล่าว มีลักษณะเฉพาะประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการแข่งขันอีสปอร์ตโดยเฉพาะ มีหน่วยประมวลผล 3 มิติความเร็วสูง RTX 2070 รองรับระบบ VR คีย์บอร์ด และเมาส์แบบเกมมิ่ง ซึ่งมีความละเอียดสูง จอมีความไวในการอัพเกรดสูงกว่าจอปกติ 2 เท่า (144 Hz) ทั้งยังมีหูฟังเกมมิ่งแบบเสียง 3 มิติ

นอกจากนี้ ยังมีเก้าอี้แบบเกมมิ่งนั่งสบาย มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากทรู ทั้งยังมีพื้นที่แบ่งไว้ให้นักกีฬาซ้อมและแข่งขัน ที่สำคัญ ยังเป็นห้องที่ให้นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกัน และฝึกการทำธุรกิจอย่างจริงจัง

“รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์” อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม บริการทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค การพัฒนาหลักสูตรธุรกิจเกม และ eSports ของมหาวิทยาลัย ถือเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่เน้นการเรียนบริหารธุรกิจด้านเกมโดยเฉพาะ

“ทั้งยังเป็นการศึกษาตลาดเกมในระดับโลก เทคโนโลยีในการพัฒนาเกม การบริหารการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำมาบูรณาการร่วมกับการบริหารธุรกิจ โดยผู้เรียนจะสามารถนำความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการไปทำธุรกิจได้จริง ทั้งนักวางแผนกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเกม นักวางแผนเกม ผู้จัดการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเกม รวมถึงสตาร์ตอัพด้านเกม เป็นต้น”

“การสร้างห้อง UTCC eSports Lab ครั้งนี้ จึงถือเป็นการสนับสนุนด้านการวิจัย และพัฒนาวงการธุรกิจเกมและ eSports ของประเทศไทย โดยร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อเชื่อมโยงนักพัฒนาเกมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบัน”


“พร้อมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างเกมที่สร้างสรรค์ และส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาค ทั้งการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (user experience-UX/UI) การเขียนโปรแกรม (computer programing)และการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (digital platform) อีกด้วย”