“มจธ.” จับมือ “เซ็นทรัล” พัฒนาบุคลากรซัพพลายเชน

“มจธ.” จับมือ “เซ็นทรัล” พัฒนาบุคลากรซัพพลายเชน

เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ omnichannel และบูรณาการศาสตร์การจัดการเฉพาะทาง ทั้งการจัดการนวัตกรรมการบริหารโครงการการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสามารถทางการแข่งขันองค์กรอย่างยั่งยืน

บริษัท เซ็นทรัลพีเพิลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จึงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ“Supply Chain Management School” กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กรในการเปิดมุมมองใหม่ให้กับบุคลากรด้วยการมุ่งเน้นกลไกการเรียนรู้ผ่านเนื้อหาที่ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับธุรกิจค้าปลีกภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล

โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมการเรียนรู้เน้นกรณีศึกษา และการวิเคราะห์ปัญหาจากโจทย์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงเพื่อนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพซัพพลายเชน

สำหรับการลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก “รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย” อธิการบดี มจธ. และ “สาธินี จรูญศรี” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เซ็นทรัลพีเพิลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้แทนหน่วยงานร่วมลงนาม  โดยมี “ดร.ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์” Chief Operating Officer บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และ “รศ.เอนก ศิริพานิชกร” ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ.

เบื้องต้น “สาธินี” กล่าวว่า มจธ.ถือเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง มีหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาโลจิสติกส์ครบทุกด้าน รวมถึงคณาจารย์ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่อวงการโลจิสติกส์ในเมืองไทย อีกทั้งยังได้รับการรับรองจาก APICS (The Asso-ciation for Operations Management) ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพด้านการจัดการซัพพลายเชนชั้นนำระดับโลก

“จึงทำให้หลักสูตรมีมาตรฐาน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน และหลักสูตรต่าง ๆ ของ มจธ.ยังถูกนำมาพัฒนาให้สอดคล้องกับ Central Retail เพื่อสร้างให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ก้าวทันเทรนด์ต่าง ๆ ในโลกของโลจิสติกส์”

ขณะที่ “ธเนศร เนื่องจำนงค์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่าย Logistics & Supply Chain บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด กล่าวเสริมว่า กลุ่มเซ็นทรัลมีนโยบายในการพัฒนา Logistics & Supply Chain เพื่อรองรับต่อความต้องการลูกค้าในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็วขึ้นหลากหลายขึ้นเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการช็อปปิ้งของลูกค้า ดังนั้น Supply Chain จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นได้

สำหรับ “รศ.ดร.สุวิทย์” บอกว่า มจธ.เป็นองค์กรที่ตื่นตัวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เราเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างผลงานวิชาการทั้งในด้านการวิจัยการผลิตบัณฑิตการให้คำปรึกษา และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

“ทั้งนี้ ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กรจะทำหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าให้กับภาคอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การนำความรู้ไปพัฒนางาน และองค์กรเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันองค์กรได้ต่อไป”

“ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ” หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มจธ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจหลักของศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กรมุ่งเน้นการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขันต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร

“อีกทั้งยังพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ และภาคเอกชนให้สามารถสร้าง และขับเคลื่อนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันองค์กรได้ สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสร้างมิติใหม่แห่งการเชื่อมโยงภาคการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรม เพราะการพัฒนาบุคลากรไม่ใช่การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ใบปริญญาเท่านั้น”


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ