ทีแคส 64 เดินหน้าจัดสอบต่อ หลังศาลปกครอง ยกคำร้องไม่เลื่อนวัน

“ทปอ-สทศ.” เดินหน้าจัดสอบทีแคสต่อ หลังศาลปกครองมีคำสั่งไม่เลื่อนวันสอบ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังศาลปกครอง ยกคำร้องไม่เลื่อนสอบทีแคส กรณีมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มหนึ่งไปยื่นหนังสือเพื่อขอให้ไต่สวนฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุด นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ “ทีแคส” หลังศาลมีมติดังกล่าว ดังนั้นที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดสอบ จะเดินหน้าจัดสอบต่อไป เพราะวันที่ 20-23 มีนาคมนี้ จะมีการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) แล้ว


น.ส.ศิริดา บุรชาติ ผู้อานวยการ สทศ. กล่าวว่า ในการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 20 – 23 มีนาคมนี้ มีสนามสอบ 209 แห่งทั่วประเทศ ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 257,274 คน จำแนกตามวิชา ดังนี้ GAT ความถนัดทั่วไป 254,214 คน PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 196,519 คน PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 147,633 คน PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 43,285 คน PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10,236 คน PAT 5

ความถนัดทางวิชาชีพครู 85,000 คน PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 13,677 คน PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 6,883 คน PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 2,005 คน PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 7,074 คน PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 16,661 คน PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 856 คน PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี 8,601 คน PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี 5,741 คน มีกำหนดการประกาศผลสอบในวันที่ 23 เมษายน 2564

“สทศ. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในบางพื้นที่ ซึ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ สทศ. ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 และได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งกำหนดการสอบประเภทต่าง ๆ ”

“และมาตรการป้องกันฯ ดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือให้ประสานงานแจ้งไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับให้แต่ละสนามสอบมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด” น.ส.ศิริดา กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ