“ครูพร้อม” เว็บออนไลน์ ศธ. เปิดรองรับก่อนเปิดเทอมช่วงโควิด

เรียนออนไลน์

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมดำเนินการ “ครูพร้อม” เว็บไซต์เรียน-สอนออนไลน์ ช่วงโควิดระบาด

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยแผนการรับมือการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบุว่า ศธ. ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1

วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 ก่อนเปิดภาคเรียน 11 วันทำการ จะเป็นการเตรียมความพร้อมของครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยจะมีกิจกรรม 2 ระบบ คือ

  • การเรียนการสอนผ่านออนไลน์ (Online) ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำเว็บไซต์ “ครูพร้อม” เพื่อเสริมครู นักเรียน และประชาชนผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด ศธ.
  • การจัดกิจกรรมรูปแบบออฟไลน์ (Offline) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขอให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ปฏิบัติตามมาตรการขอ ศบค.จังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระยะที่ 2

การเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ 5 รูปแบบ ได้แก่

  • On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค.
  • On-air เรียนผ่าน DLTV
  • On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ
  • On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
  • On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร

ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่น ตามบริบทของตนเองได้ ส่วนการอบรมพัฒนาสรรถนะของครู แต่ละหน่วยงานได้จัดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสม เช่น สพฐ. จัดโครงการ OBEC 2021 WEBINAR การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 ทาง OBEC CHANNEL