ศธ.เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครู 6 แสนคน ก่อนเปิดเทอม 1 มิ.ย.

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธ. เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครูและบุคคลากรทุกคนในโรงเรียนกว่า 6 แสนคน ทั้งภาครัฐและเอกชน ก่อนเปิดเทอม 1 มิ.ย. เนื่องจากโรงเรียนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แถลงการเรื่องการจัดการวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้ทันก่อนโรงเรียนเปิดเทอม 1 มิ.ย. นี้

ปลัด ศธ. กล่าวว่า จากสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษาช่วงเดือน ก.พ. และ มี.ค. 2564 ระบุว่า เกือบ 100% ของนักเรียนที่ติดโควิด-19 ได้รับเชื้อมาจาก 2 แหล่ง คือ ผู้ปกครอง และครู โดยปัจจุบันจำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ระดับอนุบาลถึง ม.6 มีประมาณ 8 ล้านคน ซึ่งนับว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยง

ดังนั้น หากกำหนดการเปิดภาคเรียนยังจะเป็นวันที่ 1 มิ.ย. นี้ ทาง ศธ. เล็งเห็นว่า สมควรที่จะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาก่อน ทั้งสังกัด สพฐ. และ สช. ก่อนเพื่อจะได้มีระยะเวลาสร้างภูมิคุ้มกันได้ก่อนโรงเรียนเปิดเทอม ซึ่งตอนนี้เหลือเวลาเพียง 3 อาทิตย์เท่านั้น

ปลัด ศธ. กล่าวด้วยว่า ศธ. ได้นำเสนอเรื่องขอฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครู ยื่นต่อ ศบค. ชุดเล็ก ซึ่งทาง ศบค. ชุดเล็ก เห็นด้วย และให้ ศธ. นำเสนอจำนวนผู้ที่จะฉีดต่อกรมควบคุมโรค ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ประสานงานกับกรรมการที่จัดสรรวัคซีน

“ทาง ศธ. ได้เสนอจำนวนไปแล้ว ซึ่งมีประมาณ 6 แสนกว่าคน เป็นครูและพนักงานทุกคนที่ทำหน้าที่ในสถานศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้จัดทำรายชื่อเพื่อนำไปลิงค์กับแอปพลิเคชันหมอพร้อม เพื่อหลีกเหลี่ยงการทับซ้อนกันของรายชื่อที่มีอยู่แล้วในหมอพร้อมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่โซนสีแดงเข้ม (กทม. และปริมณฑล)”

สิ่งที่เราเป็นกังวลคือ อยากได้ฉีดทันก่อนโรงเรียนเปิดเทอม ดังนั้นหน้าที่ของ ศธ. ตอนนี้คือเร่งรัดในการจัดทำรายชื่อโรงเรียนในแต่ละอำเภอ และค่อยลงรายละเอียดรายชื่อบุคคล เพื่อเสนอกรมควบคุมโรค ซึ่งในโซนกรุงเทพเราทำใกล้เสร็จแล้ว และคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะเสร็จทุกพื้นที่

ปลัด ศธ. กล่าวทิ่งท้ายว่า ประเทศไทยกำลังมีวัคซีนเข้ามาเพิ่มช่วงปลายเดือน พ.ค. เท่าที่ทราบข้อมูลจาก ศบค. คือ มีซิโนแวคเพิ่มมา 1.5 ล้านโดส และมีแอสตราเซเนกาจะเข้ามาเร็วกว่ากำหนดการเล็กน้อย จำนวน 3.2 ล้านโดส เพื่อกระจายการฉีดไปทั่วประเทศ


ถึงตอนนี้โซนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว มากที่สุดเป็น จ.สมุทรสาคร และภูเก็ต ทั้งนี้ ทางกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะขยายอัตราการฉีดโดยร่วมมือกับภาคเอกชน เพิ่มจุดฉีดวัคซีนในศูนย์การค้าและมหาวิทยาลัยบางแห่ง รวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมแล้ว ประมาณ 150 จุด