เช็กปฏิทิน TCAS65 สอบ GAT/PAT 9 วิชาสามัญ

tcas

เปิดปฏิทินสอบ GAT/PAT – 9 วิชาสามัญ ประจำปี 2565 

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เข้าสู่ช่วงฤดูการสอบแข่งขันเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ การสอบ TCAS ประจำปี 2565 โดยมีจะมีการทดสอบใน 2 ส่วน คือ การสอบ GAT (General Aptitude Test) PAT (Professional and Aoademio Aptitude Test) และ การสอบวิชาสามัญ

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปปฏิทินการจัดสอบ GAT/PAT แต่ละรหัสวิชา และการสอบ 9 วิชาสามัญ ดังนี้

GAT/PAT ปี 2565 สอบวันไหน

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

 • เวลา 08.30-11.30 น. : สอบรหัสวิชา 85 GAT ความถนัดทั่วไป
 • เวลา 13.00-16.00 น. : สอบรหัสวิชา 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 

 • เวลา 08.30-11.30 น. : สอบรหัสวิชา 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • เวลา 13.00-16.00 น. : สอบรหัสวิชา 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 

 • เวลา 08.30-11.30 น. : สอบรหัสวิชา 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • เวลา 13.00-16.00 น. : สอบรหัสวิชา 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

 • เวลา 08.30-11.30 น. : สอบรหัสวิชา 76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • เวลา 13.00-16.00 น. : สอบรหัสวิชา ดังนี้
 1. สอบรหัสวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
 2. สอบรหัสวิชา 78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
 3. สอบรหัสวิชา 79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
 4. สอบรหัสวิชา 80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
 5. สอบรหัสวิชา 81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
 6. สอบรหัสวิชา 82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
 7. สอบรหัสวิชา 83 PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

9 วิชาสามัญ ปี 2565 สอบวันไหน

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 

 • เวลา 08.30-10.00 น. : สอบรหัสวิชา 69 ชีววิทยา
 • เวลา 11.00-12.30 น. : สอบรหัสวิชา 49 ฟิสิกส์
 • เวลา 13.30-15.00 น. : สอบรหัสวิชา 09 ภาษาไทย
 • เวลา 15.30-17.00 น. : สอบรหัสวิชา 19 สังคมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 

 • เวลา 08.30-10.00 น. : สอบรหัสวิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)
 • เวลา 11.00-12.30 น. : สอบรหัสวิชา 29 ภาษาอังกฤษ
 • เวลา 13.30-15.00 น. : สอบรหัสวิชา 59 เคมี