เปิดอันดับ ร.ร.ดัง กทม.ที่มีเด็กสมัครเรียน ม.1 และ ม.4 มากที่สุด

นักเรียนสอบ

เปิดอันดับโรงเรียนดังกรุงเทพฯ ที่มีเด็กสมัครสอบเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 มากที่สุด

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 9-13 มีนาคมที่ผ่านมา โดยจะมีการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 ในวันที่ 26 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 30 มีนาคม ส่วนระดับชั้น ม.4 สอบคัดเลือกวันที่ 27 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 31 มีนาคม

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้ทำการสำรวจตัวเลขนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนในพื้นที่ กทม.ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพม.) เขต 1 และเขต 2 ดังต่อไปนี้

สังกัด สพม.เขต 1

ขณะนี้โรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 1 กทม.จำนวน 65 แห่ง ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เรียบร้อยแล้ว โดย 10 อันดับโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครเข้ามาจำนวนมากที่สุดมีดังต่อไปนี้

ระดับชั้น ม.1

 1. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แผนรับ 249 สมัคร 1,437
 2. ร.ร.สามเสนวิทยาลัย แผนรับ 252 สมัคร 867
 3. ร.ร.สตรีวิทยา แผนรับ 378 สมัคร 846
 4. ร.ร.โพธิสารวิทยากร แผนรับ 420 สมัคร 823
 5. ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน แผนรับ 378 สมัคร 784
 6. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล แผนรับ 378 สมัคร 781
 7. ร.ร.โยธินบูรณะ แผนรับ 336 สมัคร 760
 8. ร.ร.เทพศิรินทร์ แผนรับ 252 สมัคร 741
 9. ร.ร.ศึกษานารี แผนรับ 462 สมัคร 732
 10. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี แผนรับ 420 สมัคร 662

ระดับชั้น ม.4

 1. ร.ร.สามเสนวิทยาลัย แผนรับ 99 สมัคร 1,004
 2. ร.ร.โยธินบูรณะ แผนรับ 118 สมัคร 668
 3. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย แผนรับ 74 สมัคร 478
 4. ร.ร.โพธิสารพิทยากร แผนรับ 50 สมัคร 431
 5. ร.ร.ศึกษานารี แผนรับ 100 สมัคร 329
 6. ร.ร.อสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย แผนรับ 30 สมัคร 304
 7. ร.ร.วัดนวลนรดิศ แผนรับ 82 สมัคร 302
 8. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล แผนรับ 45 สมัคร 296
 9. ร.ร.เทพศิรินทร์ แผนรับ 25 สมัคร 290
 10. ร.ร.สตรีวิทยา แผนรับ 30 สมัคร 278

สังกัด สพม. เขต 2

ขณะที่โรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 2 จำนวน 52 โรงเรียน มี 10 อันดับโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครเข้ามามากที่สุด ได้แก่

ระดับชั้น ม.1

 1. ร.ร.หอวัง แผนรับ 378 สมัคร 1,134
 2. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แผนรับ 546 สมัคร 1,048
 3. ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย แผนรับ 504 สมัคร 999
 4. ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แผนรับ 504 สมัคร 986
 5. ร.ร.บดินทรเดชา (สิง สิงหเสนี) 2 แผนรับ 504 สมัคร 905
 6. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนรับ 336 สมัคร 832
 7. ร.ร.สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ แผนรับ 504 สมัคร 722
 8. ร.ร.สารวิทยา แผนรับ 420 สมัคร 680
 9. ร.ร.วชิรธรรมสาธิต แผนรับ 420 สมัคร 594
 10. ร.ร.เตรียมอุดมพัฒนาการสุวรรณภูมิ แผนรับ 294 สมัคร 480

ระดับชั้น ม.4

 1. ร.ร.หอวัง แผนรับ 336 สมัคร 1,230
 2. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แผนรับ 714 สมัคร 1,133
 3. ร.ร.บดินทรเดชา (สิง สิงหเสนี) แผนรับ 630 สมัคร 1,120
 4. ร.ร.สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ แผนรับ 546 สมัคร 1,043
 5. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนรับ 462 สมัคร 778
 6. ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ แผนรับ 420 สมัคร 663
 7. ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี แผนรับ 420 สมัคร 583
 8. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา แผนรับ 400 สมัคร 563
 9. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย แผนรับ 360 สมัคร 528
 10. ร.ร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร แผนรับ 294 สมัคร 404

อย่างไรก็ตาม ในการจัดสอบ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนให้จัดสอบเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครเกินจากแผนการรับนักเรียนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้โรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครไม่เต็มแผนจัดสอบคัดห้อง

กรณีเป็นเด็กที่สัมผัสเสี่ยงสูง และเด็กติดเชื้อ หากสามารถเดินทางมาสอบที่โรงเรียนรับสมัครได้ ให้โรงเรียนดำเนินการให้เด็กกลุ่มดังกล่าวได้สอบทุกคน โดยให้จัดห้องสอบแยกเป็นสัดส่วน ได้แก่ เด็กปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กติดเชื้อโควิด-19 โดยให้ดำเนินการจัดสอบตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด และให้เขตพื้นที่ทุกเขต กำกับ ดูแล และช่วยเหลือสถานศึกษาดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนของทุกเขตพื้นที่จัดตั้งคอลเซ็นเตอร์สำหรับชี้แจงข้อมูลการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง