ม.หอการค้า เปิดหลักสูตรใหม่ ATA ดึงกูรูด้านลงทุน-ศิลปะ ให้ความรู้

ม.หอการค้าไทยจับมือสมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์ เปิดหลักสูตรใหม่ Aesthetics ToP-ART(ATA) สร้างมิติใหม่ด้านศิลปะและการลงทุน ดึงกูรูชื่อดังให้ความรู้ อธิการบดีชี้สามารถนำหลักของสุนทรียศาสตร์มาปรับใช้ เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนได้ 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ สมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์ เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมเป็นกำลังสำคัญผนึกกำลังผู้บริหารระดับสูง นำไปสู่การดึงเอาศักยภาพภายใน เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ธุรกิจ การค้า การลงทุน และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

โดยร่วมกันเปิดตัวหลักสูตรสุนทรีย์ศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (Aesthetics Top Executive Program in Aesthetics and Art : ATA) พร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศักยภาพของทั้ง 2 สถาบัน และเป็นการประสานองค์ความรู้ อันจะรังสรรค์ประโยชน์ด้านสุนทรียศาสตร์และศิลป์ โดยการเรียนรู้มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านสุนทรียศาสตร์ และศิลป์ ที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานทั้งจาก ภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ

ล่าสุด ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับสมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับนายณัฐไวภพ ฐณะพงศ์ภักค์ นายกสมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์ เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้า เปิดหลักสูตรใหม่ ดึงกูรูด้านลงทุน-ศิลปะ ให้ความรู้

รศ.ดร.ธนวรรธน์  กล่าวว่า Aesthetics ToP-ART คือหลักสูตรที่ประมวลความรู้ ประสบการณ์ ของเหล่ากูรูทางด้านศิลปะและการลงทุน เพื่อร่วมสร้างการตระหนักและรับรู้ในคุณค่าของสุนทรียศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งการนำเอาหลักของสุนทรียศาสตร์มาปรับใช้ในการสร้างเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของประเทศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลนับแสนล้านบาทโดยมุ่งเรียนรู้ไปที่แกนทั้งสี่คือ Art for Life ที่เรียนรู้เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิต Art for Love เรียนรู้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสต์ Art for Rich เรียนรู้ศิลปะเพื่อการลงทุนและทางเลือกใหม่ของการสร้างรายได้จากงานศิลป์ และสุดท้าย Art for Happiness ศิลปะกับการสร้างความสุขไม่มีสิ้นสุดด้วยกันแบ่งปันโอกาสแห่งการเรียนรู้ ค้นหา Passion และอัตลักษณ์ตัวตนผ่านการทำงานศิลปะ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการนำประเด็นร่วมสมัยและเรื่องราวทางสุนทรีย์ศาสตร์และศิลป์ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์

“พร้อมกับการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จริง มาเป็นผู้นำการเรียนรู้ อาทิ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ คุณเยาวณี นิรันดร และผศ.รังสรรค์ ต่อสุวรรณ เป็นต้น ”

นายณัฐไวภพ ฐณะพงศ์ภักค์ นายกสมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์ กล่าวว่า หลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง Aesthetics Top Executive Program in Aesthetics and Art หรือ (ATA) เป็นหลักสูตรที่เน้นถึงคุณค่าของสุนทรียภาพซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความดีความงามซึ่งแม้ว่าแต่ละบุคคลนั้นรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นไม่มีสุนทรียภาพ

หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรแรกที่อาสาจะดึงเอาสุนทรียภาพภายในของผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถแสดงศักยภาพแห่งความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียต่างๆรวมทั้งเปิดดวงตาที่สามหรือดวงตาภายในที่ยังปิดอยู่ให้สามารถมองเห็นโลกในมุมมองใหม่ๆที่ต่างออกไปจากเดิมมากขึ้น

โดยจะเปิดมุมมองทางศิลป์ให้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ การดำเนินชีวิตอาหารการกิน การแต่งกาย เป็นต้น เมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ซึมซับและซาบซึ้งในคุณค่าเหล่านั้นมูลค่าที่มากมายย่อมตามมาอย่างเหนือกาลเวลาทั้งในด้านของรสนิยม และเม็ดเงินจากการลงทุนทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

นายณัฐไวภพ กล่าวว่านับแต่โบราณวงการศิลปินและโลกศิลปะล้วนพึ่งพาชนชั้นสูงหรือชนชั้นปกครองในการเสพและสะสมงานศิลป์ ดังนั้นหลักสูตรจึงต้องการดึงเอาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจการค้า และการลงทุน มาผนึกเป็นเครือข่ายสำคัญในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการค้าโดยผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการรวมทั้งอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่มีความสามารถไม่แพ้ใครหากได้นำเอาหลักการของสุนทรียศาสตร์และศิลป์เพิ่มเติมเข้าไปยิ่งจะทำให้การสร้างภาพลักษณ์ การสร้างแบรนด์ของบุคคล และ องค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนจะมีประสิทธิภาพและ ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ใช้ไปอย่างดียิ่ง

ทั้งนี้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่าเซเลบ คนดังต่างสมัครเข้ารับการอบรมอาทิ.-นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต ประธานกรรมการบริหาร บ.สากลบอตตลิ่ง จำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่ม RC Cola นายเทิดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผอ.ธนาคารออมสิน นายชูชาติ มั่นครองธรรม รองผอ.สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล นางสาวจารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ(CFO)และนางสาวสรินทร์ทิพย์ ชัยยศบูรณะ(CAO)พี่น้องสองสาวเจ้าของผลิตภัณฑ์สีเบเยอร์ เป็นต้น

“ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใด จะรู้หรือไม่รู้เรื่องศิลปะก็ตาม และต้องการเพิ่มคุณค่าแห่งรสนิยมของตนเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการเงินการลงทุนและการดำเนินชีวิตแล้ว ทุกคนสามารถเข้ารับการอบรมได้ เพราะศิลปะเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาได้ทุกคน”


คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://topart.utcc.ac.th

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ