หยุดเดินชั่วคราว! ปิดซ่อมระฆังบนหอนาฬิกา “บิ๊กเบน” สัญลักษณ์โดดเด่นเเห่งลอนดอน 4 ปี

AFP Photo/Justin Tallis

ระฆังบนหอนาฬิกา “บิ๊กเบน” หนึ่งในสัญลักษณ์โดดเด่นของกรุงลอนดอน เมืองหลวงอังกฤษ
จะหยุดเดินชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมเป็นเวลา 4 ปี โดยจะทำหน้าที่ตีบอกเวลาครั้งสุดท้ายในเวลาเที่ยงวันของวันที่ 21 ส.ค.นี้ ซึ่งจะมีประชาชนมารวมตัวกันเพื่อร่วมวาระสำคัญนี้ด้วย

โดยนับเป็นการหยุดเดินนาฬิกาเรือนที่ทำหน้าที่มานานที่สุดในประวัติศาสตร์ 157 ปีของระฆังที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 19 อย่างไรก็ตาม ในช่วงโอกาสสำคัญ เช่นวันปีใหม่ในปีนี้ ก็จะยังมีเสียงของระฆังใบนี้อยู่


ทั้งนี้ หอนาฬิกาอลิซาเบธ มีความสูง 96 เมตร เเละระฆังบิ๊กเบน มีน้ำหนัก 13.7 ตัน จะทำหน้าที่ตีบอกเวลาทุกชั่วโมง และจะมีระฆังใบเล็กอีก 4 ใบ ตีบอกเวลาทุกๆ 15 นาที

 นอกจากนี้ ทางการจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยจะมีการติดตั้งลิฟต์ภายในอาคารหอนาฬิกาแทนบันไดวน 334 ขั้นที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เเละัจะเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างด้านหลังหน้าปัดนาฬิกาทุกด้าน เป็นหลอดไฟ LED ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ เพื่อใช้ในการเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญต่างๆ