หุ้นกู้ GULF ดอกเบี้ยสูงสุด 3.9% ต่อปี เปิดจอง 15-17 สิงหาคม นี้

GULF บริษัทพลังงานรายใหญ่ของประเทศ เสนอขายหุ้นกู้  อันดับความน่าเชื่อ A-  ให้ประชาชนเป็นการทั่วไป 4 รุ่น อัตราดอกเบี้ย 3.50%-3.90% ต่อปี  ผ่านสถาบันการเงิน 9 แห่ง รวมทั้งเปิดจองซื้อผ่านแอป “เป๋าตัง” เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15-17 สิงหาคมนี้ 

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF  บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของประเทศ  ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ให้แก่ประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย

หุ้นกู้ดิจิทัล 2 รุ่น ผ่านแอป “เป๋าตัง”

 1. หุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 4 ปี  อัตราดอกเบี้ย 3.50%  ต่อปี  (วงเงิน 3,800 ล้านบาท)
 2. หุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี (วงเงิน 1,200 ล้านบาท)

หุ้นกู้ดิจิทัล จองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ธนาคารกรุงไทย กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท

หุ้นกู้  GULF  2 รุ่น ซื้อผ่าน 9 สถาบันการเงิน

 1. หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี (วงเงิน 17,000 ล้านบาท)
 2. หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี (วงเงิน 6,000 ล้านบาท)

กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท  ผ่านสถาบันการเงิน 9 แห่ง ประกอบด้วย

 1. ธนาคารกรุงเทพ
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 3. ธนาคารกสิกรไทย
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์
 5. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 6. ธนาคารทหารไทยธนชาต
 7. ธนาคารยูโอบี
 8. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อันดับความน่าเชื่อถือ

หุ้นกู้ GULF ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ระดับ “A-” และมีอันดับเครดิตองค์กร “A” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

ทั้งนี้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ที่โครงสร้างหลักแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้า  2. ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 3. ธุรกิจก๊าซ 4. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และ 5. ธุรกิจดิจิทัล โดยโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ จะได้รับรายได้ที่แน่นอนและสม่ำเสมอ เนื่องจากมีสัญญาระยะยาวกับคู่สัญญาที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย