SCBAM เสนอขายกองทุน RMF ใหม่ลงทุนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล 23-29 ก.ย.นี้

SCBAM

บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) เปิดกองทุน RMF ใหม่ เจาะโอกาสเติบโตไปกับธุรกิจเมกะเทรนด์แห่งอนาคตที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลกับผ่านกองทุน SCBRMDIGI เสนอขายครั้งแรก 23-29 ก.ย.นี้

วันที่ 23 กันยายน 2565 นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นปัจจัยเร่งให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกออนไลน์และดิจิทัลมากขึ้น

ซึ่งผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับและสร้างโอกาสให้กับธุรกิจยุคใหม่ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจดิจิทัล” ส่งผลให้บริษัทที่เป็นผู้นำและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด อย่างต่อเนื่อง

นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส

โดยคาดการณ์ว่าในช่วงปี 2565-2575 อุตสาหกรรมดิจิทัลจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 14.2% ทำให้ธุรกิจที่อยู่ใน อุตสาหกรรมนี้กลายเป็นธุรกิจเมกะเทรนด์แห่งโลกอนาคตที่น่าสนใจลงทุน SCBAM จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ SCBRMDIGI กองทุนรวมประเภท RMF เพื่อร่วมโอกาสเติบโตและรับผลตอบแทนไปกับธุรกิจนี้ โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565กองทุน SCBRMDIGI เน้นลงทุนในธุรกิจที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางดิจิทัลและเป็นเมกะเทรนด์ของโลกไปอีกนานหลายปี รวมถึงบริษัทที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเติบโตที่ยั่งยืน (ESG Integration) กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก มีกลยุทธ์การลงทุนผสมผสานด้วยวิธีการ Top-down/Bottom-up โดยจะคัดเลือกหุ้นที่เป็น Best Idea จำนวน 30-50 บริษัทเข้าสู่พอร์ตลงทุนเพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่โดดเด่นจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าวและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (risk-adjusted return) ในระยะยาวได้ดีอย่างสม่ำเสมอ

“กองทุนนี้ได้วางกรอบการลงทุนด้วยแนวคิดการมองไปข้างหน้า (Forward-looking) เพื่อเสาะหาบริษัทที่เป็นผู้นำ และมีความได้เปรียบทางธุรกิจ มีแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงมีมูลค่าที่เหมาะสม โดยมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนเทคโนโลยีทางดิจิทัล เช่น Cloud Computing, AI, Automation, Internet of Things และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีทางดิจิทัล


ซึ่งเรามีมุมมองว่าบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลนี้ จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเทรนด์การเปลี่ยนแปลงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว สำหรับการจัดตั้งกองทุนนี้ บริษัทมุ่งหวังตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนที่ต้องการหาโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มจากการออมเงินในระยะยาวเพื่อไว้ใช้ช่วงวัยเกษียณอายุ และสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ด้วย” นางนันท์มนัสกล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ