ทีทีบี-กรุงศรีฯ เตรียมประชุมบอร์ด เคาะปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-กู้

ธนาคารทีทีบี-กรุงศรีอยุธยา เตรียมประชุมบอร์ดหารือการปรับดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ มองขยับเงินฝากออมทรัพย์ดันดอกเบี้ย M Rate ขยับสูง เหตุฐานใหญ่ ยันพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ttb เปิดเผยว่า ธนาคารจะมีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร (บอร์ด) ถึงแนวทางการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารทั้งในส่วนของเงินฝากและเงินกู้ภายในวันที่3 0 ก.ย. 65 หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 0.25% ต่อปี จาก 0.75% มาอยู่ที่ 1% ต่อปี 

อย่างไรก็ดี หากธนาคารพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.20% จะทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้ประเภท MRR, MLR และ MOR จะต้องขึ้นดอกเบี้ย 0.40% เนื่องจากฐานลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ค่อนข้างมีจำนวนมาก ทำให้ต้องบริหารจัดการต้นทุน ที่ต้องให้เกิดสมดุลระหว่างเงินฝากและเงินกู้

               

“หากดูทิศทางการปรับดอกเบี้ย M Rate จะขึ้นเยอะไม่เยอะ อาจจะต้องดูจากดอกเบี้ยออมทรัพย์ เพราะเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งหากปรับขึ้นเยอะจะกระทบ M Rate ได้

แต่การขึ้นดอกเบี้ยออมทรัพย์มองว่ามีผลค่อนข้างน้อย เพราะเขามีวงเงินเล็ก ๆ ดอกเบี้ยไม่สูง แต่กลุ่มที่จะะมีผลจะเป็นกลุ่มดอกเบี้ยประจำ ซึ่งจำเป็นต้องปรับขึ้น เพราะลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รอรายได้จากดอกเบี้ย ถ้าเงินเฟ้อขึ้น แต่ดอกเบี้ยเงินฝากกลุ่มนี้ไม่ขึ้นก็จะลำบาก ส่วนแน่นอน MRR ธนาคารก็พยายามดูแลคนตัวเล็กมาโดยตลอด”

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารจะมีการประชุมของคณะกรรมการทางด้านการเงินภายในวันนี้ (29 ก.ย.65) ถึงแนวทางการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดและมติของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย (RP) ไปก่อนหน้านี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เพิ่มขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับเพิ่มขึ้น 0.15-0.50% ต่อปี

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ เอ็มแอลอาร์ (MLR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) เพิ่มขึ้น 0.40% ต่อปี

เอ็มโออาร์ (MOR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) เพิ่มขึ้น 0.375% ต่อปี ส่วนเอ็มอาร์อาร์ (MRR) หรืออัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เพิ่มขึ้น 0.30% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565

ทั้งนี้ การปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ฝากเงิน และเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบกับกลุ่มเปราะบาง ในด้านเงินกู้ ธนาคารจึงได้ปรับอัตราดอกเบี้ย MRR ในอัตราที่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อื่น ๆ