คนละครึ่งเฟส 5 ใช้จ่ายสะพัด 3.1 หมื่นล้าน ร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9 แสนราย

คนละครึ่ง

คลังแจงความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2565 เฟส 2 เงินสะพัดกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท ผู้ใช้สิทธิเกือบ 38 ล้านคน เฉพาะคนละครึ่งเฟส 5 ใช้สิทธิแล้ว 23.8 ล้านคน ยอดใช้จ่าย 3.1 หมื่นล้านบาท มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.65 แสนราย

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 37.95 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 36,879.3 ล้านบาท

               

โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.09 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 4,559.0 ล้านบาท

2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.03 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 330.8 ล้านบาท

3.โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 23.83 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 31,989.5 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 16,266.1 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 15,723.4 ล้านบาท ทั้งนี้

สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 13,296.8 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 6,482.7 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,520.8 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 10,136.3 ล้านบาท ร้านบริการ 513.2 ล้านบาท และกิจการขนส่ง 39.7 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.65 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.26 หมื่นราย

สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนรอบสิทธิคงเหลือและได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ซึ่งเริ่มใช้จ่ายได้แล้วตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา จะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 22.59 น. (ภายใน 14 วัน นับจากวันแรกที่เปิดให้เริ่มใช้จ่าย) มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

ทั้งนี้ ประชาชนทุกรายที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ซึ่งนับรวมประชาชนที่ได้รับสิทธิจากการลงทะเบียนรอบแรกและประชาชนที่ได้รับสิทธิจากการลงทะเบียนรอบสิทธิคงเหลือ จะสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ ระหว่างเวลา 06.00 น.-22.59 น. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายเร่งใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด