MC จ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 0.28 บาท XD 3 พ.ย. ควัก 2 พันล้าน ลงทุนใหม่

แม็คกรุ๊ป เคาะจ่ายปันผลครึ่งปีหลังอีก 0.28 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 พ.ย. กำหนดจ่าย 25 พ.ย. 65 ควักเงินสด 2 พันล้านบาท ลงทุนขยายสาขา-โอกาสลงทุนใหม่ ๆ

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยนางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานกรรมการบริหาร และนายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ได้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

โดยที่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565 พร้อมอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานปีบัญชี 2565 หุ้นละ 0.60 บาท โดยได้จ่ายไปแล้วสำหรับผลดำเนินงานครึ่งแรกปีบัญชี 2565 หุ้นละ 0.32 บาท คงเหลือจ่ายสำหรับผลดำเนินงานงวดครึ่งหลังอีกหุ้นละ 0.28 บาท

กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) วันที่ 4 พ.ย. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 3 พ.ย. 2565 และจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 พ.ย. 2565 

Advertisment

ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปีบัญชี 2565/2566 มุ่งขยายสาขา MC Outlet และมองหาโอกาสการเข้าลงทุนใหม่ ๆ จากกระแสเงินสดที่มีในมือกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ พร้อมให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นถึงทิศทางธุรกิจ ปีบัญชี 2565/2566 มีแนวโน้มเติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นภายหลังการเปิดประเทศ และมั่นใจจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิให้อยู่ในเลขสองหลักได้อย่างต่อเนื่อง