CPF ปรับโครงสร้างธุรกิจในแคนาดา เลิกกิจการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารเหลือบริษัทเดียว

หุ้นกู้ CPF ดอกเบี้ยต่อปีสูงสุด 4% จองขั้นต่ำ 1 แสน เปิดจองพรุ่งนี้

ซีพีเอฟ ปรับโครงสร้างธุรกิจในแคนาดา เลิกกิจการจัดจำหน่ายสินค้าอาหาร “Charoen Pokphand Foods Canada Inc” ให้เหลือเพียง Bellisio Foods Canada Corp. เพียงบริษัทเดียว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าตามที่ CPF ได้มีการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอาหารในประเทศแคนาดา ผ่านบริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1.Charoen Pokphand Foods Canada Inc. และ 2.Bellisio Foods Canada Corp.

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอาหารในประเทศแคนาดา CPF จึงได้จดทะเบียนเลิกบริษัท Charoen Pokphand Foods Canada Inc. ในวันที่ 31 ต.ค. 2565 และให้การดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอยู่ภายใต้ Bellisio Foods Canada Corp. เพียงบริษัทเดียว